header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Zřícenina Minoritského kláštera v Benešově je jednou z nejstarších hmotných dochovaných zmínek o vzniku města, datuje se do roku 1247. Z gotického kostela je dochován pouze zbytek původního pětibokého kněžiště se dvěma hrotitými okny a zbytkem kružeb. Nachází se v samém centru města, v ulici Na Karlově, která spojuje farní kostel sv. Mikuláše s Masarykovým náměstím. Konservace byla nezbytná, pokud nemá být nejstarší benešovská historie zapomenuta.
Zřícenina kostela je evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek a představuje velmi hodnotnou torzální gotickou architekturu, která se svým provedením blíží kvalitě katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Nejednalo se tedy o běžnou stavební opravu, nýbrž převážně o speciální uměleckou restauraci. Veškeré zásahy byly provedeny restaurátorem s licencí ministerstva kultury a zkušenostmi s tímto typem konservace. Proces konservace probíhal obdobně jako na Pražském hradě. V průběhu vlastních prací bylo pracovníkům Národního památkového ústavu umožněno provádět dokumentaci nálezů.
Po náročné opravy získaly fragmenty kostela opět svou někdejší monumentálnost. Město Benešov tak obyvatelům a návštěvníkům alespoň částečně přibližuje téměř tisíciletou historii a kořeny města. Památka se stala místem pro setkávání i cílem pro návštěvníky města přijíždějících z různých částí republiky i světa.

  • Realizace proměny: 21. 9. 2015 – 13. 10. 2016
  • Iniciátor proměny: Město Benešov
  • Investor: Město Benešov
  • Projektant: Ing. Miroslav Fuchs
  • Realizační firma: Bohumil Pánek - kamenosochařství a restaurátorství

www.benesov-city.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy