header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Snaha komunistického režimu vyhnat lidi z kostelů vedla k masivní výstavbě obřadních a smutečních síní. I Bělotín takto v 80. letech 20. století zbudoval v těsné blízkosti kostela sv. Jiří smuteční síň, kterou přilepil k nevyužívané márnici. Nízký strop, luxfery a morbidní katafalk nepřesvědčily občany o tom, že by se chtěli na tomto místě loučit s blízkými, a budova zůstala nevyužitá. Obec ji proto na několik let oživila kamenickou dílnou pro dohotovení replik pískovcových prvků opravovaného kostela a fary.
Z rozhodnutí ZO v roce 2011 došlo k přestavbě a rozšíření budovy bývalé smuteční síně, jejímž ústředním prvkem jsou gotizující varhany z kostela sv. Urbana v Nejdku. Ty byly nahrazeny větším a modernějším nástrojem z krnovské varhanářské dílny. Stylu hrací skříně varhan byla přizpůsobena střecha, kůr, lavice, okna, dveře.
Před dokončením bylo vedení obce požádáno, zda by nebylo možno nově vzniklý prostor otevřít koncertem dětského sboru. Tedy již ne síň smuteční, ale obřadní.
Prostor byl dovybaven obřadním stolem, slouží tak i k uzavírání sňatků či vítání hostů obce. Stavební práce byly realizovány místními z řad nezaměstnaných, krovy pochází z obecního lesa, dveře, okna, lavice a další vyrobila místní stolařská firma.

  • Realizace proměny: 2011–2014
  • Iniciátor proměny: Eduard Kavala, starosta obce
  • Investor: Obec Bělotín
  • Další partneři realizace proměny: Dalibor Lipka, Krnov, varhanářský mistr – renovace varhan, Společnost Stolařství Zapalač – konstrukce krovů a ochozu, okna, dveře a veškerý interiérový nábytek

www.belotin.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy