header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Římskokatolická fara byla v Heřmanově postavena v roce 1799. Jde o dvoupodlažní zděnou barokní stavbu s částečným podsklepením a podkrovím pod valbovou střechou. Spolu s kostelem sv. Mikuláše, který byl v dnešní barokní podobě vystavěn roku 1732, hospodářským zázemím a zahradou tak tvořila ucelený areál. Fara sloužila jako obydlí pro faráře a potřeby farního úřadu, k setkávání lidí s duchovním správcem, domlouvání křtů, svateb, pohřbů apod. Hodnotné barokní stavby fary i kostela byly v roce 1964 zapsány do státního seznamu nemovitých kulturních památek.
Od roku 1992 byla fara neobydlená. To se negativně projevilo na jejím stavebně technickém stavu. S myšlenkou na rekonstrukci přišel v roce 2007 farář P. Tomáš Holcner. Cílem projektu byla záchrana této vzácné kulturní památky a otevření fary veřejnosti. Nejprve byla opravena střecha. V roce 2013 byla fara generálně zrekonstruována za pomoci dotace ve výši 5 milionů korun z Programu rozvoje venkova. V roce 2014 byla obci za opravenou faru udělena Zlatá cihla v soutěži Vesnice roku Kraje Vysočina.
I po rekonstrukci tvoří fara spolu s opraveným kostelem hlavní dominanty obce Heřmanov, která se roku 2017 stala Vesnicí roku. Celý areál se zahradou je významným duchovním i společenským místem. Fara slouží k setkávání, vzdělávání, duchovním obnovám a různým kulturním, společenským a rekreačním akcím s ohledem na její křesťansky duchovní charakter. Využívají ji především farníci jako zázemí společenství farnosti, ale také ostatní občané a širší veřejnost. Slouží k ubytování dětí a mládeže, rodin nebo jiných skupin, k rekreačním a studijním pobytům apod.

  • Realizace proměny: 1. 4. 2013 – 31. 12. 2013
  • Iniciátor proměny: P. Mgr. Tomáš Holcner
  • Investor: Program rozvoje venkova
  • Další partneři realizace proměny: Římskokatolická farnost Heřmanov, Obec Heřmanov
  • Projektant: Ing. arch. Pavel Heřmánek
  • Realizační firma: Stylstav s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy