header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Jedná se o zcela ojedinělou nemovitou kulturní památku, dokládající zpracování chmele na konci 19. století a v 1. polovině 20. století, která nemá obdoby na území celé České republiky. Sušení chmele probíhalo tzv. studenou cestou, teprve v roce 1928 byla sušárna vybavena topeništěm.
V roce 1965 sušárna vyhořela po zásahu bleskem a kompletně přišla o střechu a veškeré dřevěné konstrukce. Z humna zbylo jen torzo, uvnitř sušírny zůstalo jen jedno ze tří podlaží, což způsobilo vychýlení celé západní stěny.
S iniciativou na záchranu sušárny přišla paní Ing. Eliška Dostálová, která znala historii význam této unikátní technické památky. Proto v roce 2009 náš spolek sušárnu chmele odkoupil od původního vlastníka.
V letech 2011–2017 proběhlo několik etap záchrany a postupné obnovy sušárny chmele – statické zajištění celého objektu, vybudování kompletních nových dřevěných stropů a dřevěných konstrukcí, dozdění všech chybějících částí, obnovení původního vstupu, nové zastřešení sušárny, sanace a stavební obnova podsklepené části sušárny.
Sušárna chmele je dnes přístupná všem návštěvníkům, kteří se mohou seznámit s historií pěstování chmele v Odrlicích a se způsoby sušení chmele „za studena“ a „horkým vzduchem“. V sušárně chmele se nachází stálá expozice „Jak se žilo na Hané“, kde můžete vidět zajímavé exponáty z běžného života a práce na vesnici, v domácnostech i na poli.

  • Realizace proměny: 1. 6. 2011 – 30. 10. 2018
  • Iniciátor proměny: Ing. Eliška Dostálová
  • Investor: Program rozvoje venkova – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Nadace OKD – Program pro budoucnost, Olomoucký kraj – Významné projekty Olomouckého okraje, Ministerstvo kultury ČR – Podpora obnovy kulturních památek, Obec Senice na Hané
  • Další partneři realizace proměny: Hanácká aktivní společnost, z.s. (dříve Občanské sdružení Aktiv+), přátelé, dobrovolníci
  • Projektant: Ing. arch. Pavel Pospíšil

https://aktiv-plus.webnode.cz/susarna-chmele-odrlice/

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy