header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V roce 1935 byl v obci Sazovice založen spolek Jednota svatého Václava, který měl za cíl postavit kapli. Postupně se sháněly finanční prostředky na stavbu, ale následný vývoj v naší zemi toto přání odsunul o dalších 80 let. Až v roce 2011 byl znovuobnoven Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava, který měl postupně až 47 členů nejen z řad místních obyvatel. Výbor spolku začal intenzivně pracovat na realizaci myšlenky stavby kostela. Z předložených návrhů vybrána studie architekta Marka Štěpána z Brna.
14. 3. 2015 byl stavební pozemek požehnán za přítomnosti asi stovky farníků místním farářem, P. Mgr. Michalem Šálkem. 16. 3. byl předán stavební firmě STAVAD s.r.o. Martinice a byly zahájeny práce související s výstavbou. Řízení celé stavby se ujal místní patriot. Pod jeho zkušeným vedením stavba utěšeně rostla. Za dva roky a dva měsíce byl kostel svatého Václava včetně vybavení interiéru i výtvarné výzdoby připraven ke slavnostnímu posvěcení. Kostel posvětil 13. 5. 2017 olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, metropolita moravský.
Na svažitém pozemku v samotném srdci obce Sazovice vyrostl za dva roky krásný, moderní kostel okrouhlého tvaru. Stal se součástí každodenního života obyvatel naší obce. Bude sloužit mnoha budoucím generacím. Svou nadčasovostí ještě za 200 let nepodlehne žádným novým vlivům v architektuře. Liturgický prostor kostela slouží hlavně ke slavení mše svaté, k modlitbě společenství (růženec, eucharistická hodinka) a koncertům s liturgickým obsahem. Suterén kostela, v němž je mimo veškeré zázemí také společenská místnost pro 50 lidí, je využíván pro setkávání společenství manželů, besedy, promítání, posezení po mši svaté apod.

  • Realizace proměny: 16. 3. 2015 – 13. 5. 2017
  • Iniciátor proměny: P. František Král
  • Investor: Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích
  • Další partneři realizace proměny: Kostel včetně vybavení byl financován z těchto zdrojů:
    veřejné sbírky v obci, dary fyzických a právnických osob včetně darů místních podnikatelů a firem, dary z farností, benefiční koncerty a jiné kulturní akce, dárcovské SMS zprávy, dotace z Obce a finanční dary věřících z celé republiky.
  • Projektant: Ing. arch. Marek Jan Štěpán
  • Realizační firma: STAVAD s.r.o.

cs.wikipedia.orghttps://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Sazovice)

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy