header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Hranolovitý, třikrát odstupňovaný podstavec se sochou sv. Václava drtícího vinné hrozny mestůvkou v dřevěné putně najdeme na okraji obce, na začátku historické cesty na vrch Cecemín, k nejstarší vinici v Čechách. Podstavec byl vystavěn z kamenosochařsky opracovaného hrubozrnného pískovce. Původ sochy knížete Václava v podobě legendárního vinaře neznáme, můžeme se jen domnívat, že pochází z Benátek nad Jizerou z dílny Františka Adámka, žáka slavného Matyáše Brauna. Pro značné poškození byla socha z podstavce sňata a v roce 1977 umístěna v galerii Regionálního muzea v Mělníku. Na její místo byl upevněn kovový kříž.
V roce 2015 zastupitelstvo obce rozhodlo o obnově této kulturní památky. V červenci 2016 byly započaty restaurátorské práce na opravě podstavce a vytvoření nové sochy. 1. května 2017 byla slavnostně odhalena kopie z přírodního kamene, který se svou strukturou a barevností blíží materiálu původní sochy. Ta je svým tématem v Čechách jedinečná a plně se váže na místní historii. Cílem obce bylo obnovení kontinuity historické cesty k Svatováclavské vinici, od sochy sv. Václava kolem výklenkové kapličky sv. Ludmily až k barokní kapli Stětí sv. Jana Křtitele na úpatí vrchu Cecemín.
Celé historicky významné území bylo postupně obnoveno. Drobné sakrální stavby byly zrestaurovány, přibyly k nim infotabule, lavičky a nezbytné odpadkové koše. Z cest byly odstraněny náletové porosty a podél nich byly vysázeny nové stromy. V současné době je místo hojně turisticky navštěvováno. Láká k procházce i jízdě na kole pro svou krásnou přírodu, klid a nerušený výhled do širokého okolí.

  • Realizace proměny: 29. 6. 2016 – 30. 5. 2017
  • Iniciátor proměny: Obec Dřísy
  • Investor: Obec Dřísy, Středočeský kraj – Středočeský Fondu kultury a obnovy památek
  • Realizační firma: Tereza a Pavel Korbelovi

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy