header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Katolický dům byl postaven ve dvacátých letech 20. století římskokatolickou farností Dubicko. V tomto objektu se nejen sportovalo (působila zde jednota Orel) a hrálo divadlo (nad pódiem bylo vybudované technické zařízení ke zdvihání kulis), ale konaly se zde také kulturní akce, plesy, zábavy nebo akademie. Zvláště oblíbený byl „kuplet“, oslava ukončení roku, na které se připomínaly úsměvné události končícího roku. Po roce 1948 byla násilně ukončena činnost jednoty Orla i ostatních spolků, které budovu využívaly – Křesťanské ženy, Mariánská družina. Do roku 1990 v něm místní národní výbor provozoval kino. Poté byl Katolický dům v rámci restitucí vrácen farnosti.
Protože jednota Orla nedokázala navázat na úspěšné období z doby první republiky a Katolický dům chátral, dohodly se v roce 2014 Obec Dubicko a Římskokatolická farnost Dubicko na vzájemné spolupráci na projektu přestavby Katolického domu na Komunitní dům pro seniory.
Výsledkem spolupráce je zrekonstruovaný objekt s 12 bytovými jednotkami do 45 m2, určených pro seniory. Vybavení domu plně vyhovuje požadavkům bezbariérového bydlení. Vytápění objektu a příprava teplé užitkové vody je zajištěna tepelným čerpadlem, což je pro nájemníky domu provozně velice výhodné. Součástí objektu je i tzv. „Vladislavský sál“ – společenská místnost se zázemím, která slouží k setkávání obyvatel domu a k rodinným oslavám.

  • Realizace proměny: únor 2016 – březen 2017
  • Iniciátor proměny: Obec Dubicko a Římskokatolická farnost Dubicko
  • Investor: Římskokatolická farnost Dubicko, MMR ČR, Olomoucký kraj, Olomoucká arcidiecéze, Obec Dubicko, Nadace ČEZ
  • Projektant: Ing. Dobroslav Janko
  • Realizační firma: EKOZIS spol. s r. o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy