header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na nejvyšším výškovém bodě v katastru obce Hošťálková a v těsné blízkosti turistické Hostýnské magistrály se nachází kopec s poetickým názvem Maruška. Na vrcholu tohoto kopce má Český hydrometeorologický ústav umístěnou meteorologickou stanici. Provozovatel stanice pan Milan Čermák přišel s nápadem, jak přiblížit meteorologii, přírodní jevy a krajinu dětem a mládeži. Na jeho podnět se obec Hošťálková rozhodla vybudovat v této lokalitě meteorologickou věž s vyhlídkou.
Požadavku spojit meteorologii, vyhlídkovou věž a tradiční lidovou architekturu se chopil Ing. arch. Antonín Závada, který navrhl stavbu a vypracoval projektovou dokumentaci. Obec Hošťálková v jarních měsících roku 2014 využila svého potenciálu a připravila podloží, základy věže a zpevněné plochy z obecního kamenolomu. Současně probíhala těžba a pořez stavebního materiálu, na který byly použity jedle z obecního lesa. Tesařské a pokrývačské práce zajistila firma Tesařství Papšík. Meteorologické vybavení dodal Český hydrometeorologický ústav.
V současnosti se v této turisticky oblíbené lokalitě nachází veřejně přístupná Meteorologická věž. Metrologické zařízení na věží zasílá údaje do sousední stanice a ta následně zobrazuje aktuální klimatické údaje na textovém panelu v přízemí věže. Zároveň věž slouží jako vyhlídková plošina. Tímto projektem byl splněn záměr obce vybudovat objekt, který by sloužil dětem a mládeži k seznámení s meteorologií a přírodou, a také turistům jako rozhledna s výhledem na krásné valašské kopečky.

  • Realizace proměny: duben–září 2014
  • Iniciátor proměny: Obec Hošťálková a Milan Čermák
  • Investor: Obec Hošťálková
  • Další partneři realizace proměny: Český hydrometeorologický ústav, Antonín Papšík – majitel tesařství
  • Projektant: Ing. arch. Antonín Závada
  • Realizační firma: Obec Hošťálková a Tesařství Papšík

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy