header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původní budova Horního (Buštěhradského) nádraží byla dostavěna počátkem 70. let 19. století. Na jaře roku 1945 bylo Horní nádraží zničeno nálety spojeneckých letadel. Nádraží a jeho okolí bylo poté postupně provizorně obnoveno. Došlo také k několika pokusům o rekonstrukci či výstavbu nového nádraží, nicméně tyto projekty zůstaly jen na papíře. Nejistý stav způsobil postupné chátrání nádraží, které se stalo nesčetněkrát kritizovanou ostudou světových lázní. Budova nádraží byla v havarijním technickém stavu, především fasády a střešní plášť. Ve špatném stavu byly rovněž pochozí plochy obklopující budovu.
Reálná šance na výstavbu nového nádraží přišla v roce 2014, kdy došlo na základě kupní smlouvy k převodu nádraží z majetku ČD a.s. na Českou republiku a právo hospodařit s tímto majetkem získala SŽDC, s.o. Původní projektová dokumentace nového nádraží byla modifikována a v dubnu 2015 byla zahájena realizace. Dokončená stavba je zatím ve zkušebním provozu. Má aerodynamický tvar, hlavními použitými materiály fasády jsou plech a sklo. Ústředním prvkem stavby je prosklená hala přecházející přes obě patra, která vytváří vzdušný a prosvětlený veřejný prostor. Celý objekt nádražní budovy je bezbariérový.
Prostor haly v podzemním podlaží je napojen na podchod propojující jednotlivá nástupiště. V nadzemním podlaží se nachází hala s prostorem pro prodej jízdenek a dvě administrativní části, které jsou propojeny lávkou zavěšenou nad halou. V současné době probíhají dvě související stavby, a to „Modernizace ŽST Karlovy Vary-staniční část“, jejímž investorem je SŽDC, s.o., a „Karlovy Vary – Lávka přes horní nádraží“, financovaná Magistrátem Města Karlovy Vary. Magistrát též připravuje úpravu přednádražního prostoru. Po dokončení všech staveb se tato část Karlových Varů stane moderním dopravním uzlem.

  • Realizace proměny: 22. 4. 2015 – 30. 3. 2017
  • Iniciátor proměny: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Operační programu Doprava 2
  • Další partneři realizace proměny: Magistrát Města Karlovy Vary
  • Projektant: Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s.
  • Architekt stavby: PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s.r.o.
  • Realizační firma: Skanska a.s.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy