header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vedení města Karolinky dlouhodobě zvažovalo, že by si karolinští skláři zasloužili důstojné místo, které by reprezentovalo historii sklářské výroby, sklářských rodin, ale i úspěchů, kterých skláři v minulosti dosáhli. Přímo se nabízela již nevyhovující budova MŠ v Karolince z roku 1965. Objekt značně chátral a nesplňoval hygienické normy, proto byla mateřská škola sloučena se základní školou. V roce 2011 se Zastupitelstvo města Karolinky rozhodlo, že v uvolněném objektu vybuduje Muzeum sklářství, Galerii Muzea sklářství a informační centrum. Byl proto schválen projekt „Muzeum sklářství“, který město nejen připravilo, ale také financovalo a zrealizovalo.
Požádali jsme občany Karolinky, aby do muzea zapůjčili své sklářské výrobky, neboť v roce 2005 přestal hořet sklářský oheň v pecích. Podařilo se shromáždit sklářské nářadí, náčiní, sklo, fotografie atd. Při získávání exponátů a dokumentů nám bylo nápomocno vedení sklárny Crystalex a.s. – sklárna Karolinka, Uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko. Spolupracovali jsme s historičkou PhDr. A. Podzemnou, architektem Ing. K. Jančou, grafičkou K. Jančovou. Radou a zkušenostmi nám vypomohli místní sklářští mistři I. Štefánik a F. Lukáč a také akad. mal. J. Hartinger, který pochází ze sklářské rodiny.
V budově Víceúčelového kulturního centra můžete navštívit Muzeum sklářství, jež bylo slavnostně otevřeno 15. 8. 2014, k vidění je zde více než 1000 exponátů. Galerie Muzea sklářství byla zpřístupněna 15. 8. 2015. V galerii můžeme vidět 30 olejomaleb ze života sklářů. Jedná se o díla valašských malířů Františka Podešvy, Karla Hofmana a Jiljího Hartingera. 5. 6. 2016 byla otevřena další část Víceúčelového kulturního centra, informační centrum, které slouží nejenom pro občanům Karolinky, ale také turistům. V centru probíhá výuka Univerzity třetího věku, program Moderní senior. Schází se zde místní spolky a centrum je k dispozici všem občanům města Karolinky.

  • Realizace proměny: 2013–2014
  • Iniciátor proměny: Vedení města společně s radou města a zastupiteli
  • Investor: Město Karolinka (4.058.000,- Kč), dále projekty: „Muzeum interiér“ – dotace 414.000,- Kč z Programu rozvoje venkova, spoluúčast města 656.000,- Kč, „Klubcimra“ – dotace 400.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj, spoluúčast města 395.000,- Kč, „Obnova veřejného prostranství VKC“ – dotace 2.893.000,- Kč z ROP Jihovýchod, spoluúčast města 2.114.000,- Kč
  • Další partneři realizace proměny: Městský bytový podnik Karolinka a jeho zaměstnanci, historička PhDr. Alena Podzemná, akademický malíř Jiljí Hartinger, místní skláři, PhDr. Lenka Denkocy
  • Projektant: Ing. arch. Karel Janča
  • Realizační firmy: NOVEST, spol. s r. o., SATES MORAVA spol. s r.o.

 www.karolinka.czhttp://www.karolinka.cz/cz/4-kultura-a-sport/122-muzeum-sklarstvi-karolinka.html

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy