header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Projekt představuje regeneraci veřejného prostranství Löschnerova náměstí v Kadani, díky níž se zklidnila doprava a bylo upraveno okolí hřbitovního kostela sv. Anny. Náměstí patří k částem města, kde byly patrné necitlivé stavební zásahy z minulosti. Prostor bezprostředně navazuje na městskou památkovou rezervaci v centru města a částečně leží v jejím ochranném pásmu.
Cílem projektu bylo zatraktivnění prostoru a navrácení života na veřejné prostranství. Nahrazením komunikace zónou pro chodce byla vyloučena doprava v těsné blízkosti kostela. Významnou část revitalizace Löschnerova náměstí představují krajinářské úpravy se zachováním dominantních stromů. Byly odstraněny náletové rostliny a doplněny nové stromy, keře a květinové záhony.
Oddechová funkce projektu zahrnuje plochu pojatou v soudobém materiálu – pohledovém betonu – a instalaci mobiliáře s lavičkami. Prostor před bytovým domem je doplněn lipovou alejí. Zdi z prefabrikovaného železobetonu vytvářejí důležité pohledové a vodící prvky a plní zároveň funkci lavic k sezení.
Vodní prvek – kašna – představuje samostatný artefakt s nosným tématem lázeňství. Kašna sestává z jednoduchého betonového kvádru mírně vystupujícího ze skloněné plochy náměstí. Do tohoto prvku je abstraktně otisknuta stopa lázeňské vany z bronzového plechu. Plocha kvádru obklopující vanu tvoří vodní zrcadlo, které odráží okolní stavby i zeleň.

  •  Realizace proměny: 13. 6. 2014 – 26. 5. 2015
  • Iniciátor proměny: Zastupitelstvo města Kadaně
  • Investor: ROP Severozápad – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
  • Projektant: Architektonická kancelář Uhlík architekti – Ing. arch. Petr Uhlík,Ing. arch. Přemysl Jurák, Ing. Štěpán Špoula
  • Realizační firma:Sdružení FRK_ZEMPRA, Klášterec nad Ohří

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy