header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Prvotním impulsem pro vznik nového náměstí byl návrh Davida Šmída, studenta kadaňské Střední průmyslové školy stavební, zpracovaný v rámci středoškolské odborné činnosti. Hlavní myšlenkou se stalo zatraktivnění prostranství na místě bývalých hradeb, tedy v těsném sousedství historického jádra, pro návštěvníky i obyvatele města.
Původní uliční prostor tvořil přechod od bytové zástavby do historického centra městské památkové rezervace. Na tomto místě se dříve nacházela tržnice a autobusové nádraží, v době realizace projektu zde byly už jen dožilé parkovací plochy, nefunkční kašna, zeleň a komunikace pro pěší i automobily.
Nové náměstí je z hlediska užití rozděleno do dvou hlavních částí, na komunikace a relaxační část. Po zavedení jednosměrného provozu se podařilo získat nová parkovací místa.
V relaxační části vznikla výstavní plocha „Galerie pod širým nebem“ lemovaná betonovými stupni určenými k posezení. Dále pak park, kde má své místo kolorovaná socha Josefa II., a relaxační plocha rovněž lemovaná betonovými stupni. Zde kromě atraktivního vodního prvku upoutá také replika torza historické bašty, jejíž originál byl v průběhu stavebních prací odkryt a znovu po odborném ošetření zakryt. Zdařile zregenerovaný veřejný prostor nyní tvoří důstojný vstup do historické části města a slouží pro relaxaci a setkávání zejména mladých obyvatel Kadaně.

  • Realizace proměny: 11. 11. 2015 – 15. 8. 2016
  • Iniciátor proměny: David Šmíd
  • Investor: Město Kadaň
  • Projektant: Inplan CZ s.r.o.
  • Realizační firma: FRK s.r.o.

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy