header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kaple sv. Anny se nachází v blízkosti kostela sv. Petra a Pavla v obci Jeníkov. Je pozůstatkem kněžiště původního jeníkovského kostela sv. Petra a Pavla postaveného roku 1551 na místě staršího kostela, doloženého již od roku 1352. Spolu s farou tvoří významný stavební soubor. Po mnoha vloupáních a vandalských nájezdech se stávala pomalu, ale jistě torzem, výkřikem, vypovídajícím, kam až může vést nezájem. Rok 2010 se stal rokem proměny, kdy se několik místních nadšenců spolu s farností Jeníkov, která je adoptovanou farností farnosti z Vranova nad Dyjí, rozhodlo stav kaple s parkem změnit.
Proměna samotné kaple započala v roce 2010 přípravou projektové dokumentace na opravu střechy, fasády s vitrážovými okny a vstupním portálem. Jednotlivé kroky obnovy byly konzultovány s pracovníky památkové péče. Při opravě střechy se ukázalo, že stromy v parku bývalého hřbitova jsou přestárlé a poškozují kapli i zbytky ohradní zdi. Při kácení bylo ponecháno několik kmenů pro sochy ze stromů, jako symbol sepětí s místem, kde rostou a žijí. Na proměně se mimo odborných firem podíleli dobrovolníci a donátoři. Ti zejména u obnovy vitrážových oken, zhotovení soch ze stromů a náhradní výsadby.
Kaple sv. Anny byla obnovou zachráněna od zkázy. Je první vlaštovkou historického jádra obce. Také přilehlý park změnil zásadně svoji tvář. Novou výsadbu stromů a keřů doplňují vhodně zakomponované sochy ze stromů. Vznikla tím klidová zóna, kterou bude možné v budoucnu doplnit lavičkami a prvky pro odpočinek. Interiér kaple na svou obnovu ještě čeká.

  •  Realizace proměny: 2010–2015
  • Iniciátor proměny: P. Marek Dunda
  • Investor: Římskokatolická farnost Jeníkov, Ministerstvo kultury v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,
    Obec Jeníkov, Město Duchcov
  • Další partneři realizace proměny: Ing. Josef Bárta – BALAX CZ s.r.o., Intermont TS s.r.o., donátoři Jiří Špalek a Jens Hofmann
  • Realizační firmy: Ateliér SIDONIE – Zdeňka Čermáková, Ivan „Dědek“ Šmíd – řezbář, Pokrývačství Karel Švec z Kraslic

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy