header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Ještě v první polovině minulého století platilo, že obec a farnost jedno a totéž jest. Časy se ale mění a život farnosti ve Vrchoslavicích upadal. Zlom nastal až v roce 2013, kdy do farnosti nastoupil mladý farář P. Tomáš Strogan. Začalo oživování tradic (Boží tělo, hody, vánoční koncerty, žehnání obecního stromečku, vystoupení dětí ze základní školy v kostele) a obyvatelé obce si uvědomili, že i do jejich života patří duchovní záležitosti.
Farská zahrada o výměře 0,5 hektaru sousedí se zahradami školy a školky. Zahrada byla zpustlá, porostlá náletovými dřevinami a plevelem. Původně sloužila pro farskou kuchyni. Její poloha přímo vyzývala k vybudování místa pro společné setkávání generací.
Projekt spojil síly farníků, rodičů žáků ze školy i školky, učitelů, zahrádkářů a dalších dobrovolníků. Na brigádách se nejen pracovalo (uhrabávání a srovnávání terénu, zakládání kompostu nebo travního porostu), ale taky učilo (řez stromů, výsadba, určování plevelů a ptáků) i hrálo (výroba budek a krmítek).
Odměnou bylo opékání na ohništi, sklizené ovoce, ale hlavně dobrý pocit z vykované práce. A také cena – obec Vrchoslavice získala titul „Obec přátelská rodině 2017“ v kategorii obcí do 1000 obyvatel.
Projekt „Oživlá zahrada“ vytvořil ze zanedbané, neudržované a veřejností nevyužívané farní zahrady místo plné zeleně. Děti z mateřské a základní školy v zahradě pozorují život od hmyzu (zimoviště), přes ptáky (napáječky, budky, krmítka), po stromy, keře a byliny (nové dřeviny, bylinný a květinový záhon). Při tvorbě zahrady se kladl důraz hlavně na výukový aspekt. Zároveň se oživlá zahrada stala místem setkávání všech generací.

  • Realizace proměny: 1. 3. 2016 – 31. 10. 2016
  • Iniciátor proměny: Římskokatolická farnost Vrchoslavice, Obec Vrchoslavice
  • Další partneři realizace proměny: ČSZ Vrchoslavice, ZŠ a MŠ Vrchoslavice, manželé Zahradníkovi

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy