header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Přestože jsou Jiráskovy sady největším litoměřickým parkem a nacházejí se v samém centru města, možnosti jejich využití byly ještě donedávna značně omezené a většina lidí místem pouze procházela. Původní park vznikal postupně, patrně na základech tzv. Studentské louky a dvou školních hřišť založených v polovině 19. století. Významnější krajinářské a zahradní úpravy byly realizovány v letech 1890–1892 a poslední zásadní rekonstrukce v 80. letech 20. století. V roce 2010 získalo město Litoměřice podporu Nadace Proměny a mohla tak začít proměna sadů v moderní a funkční městský prostor.

Obnovu parku provázela řada akcí, kdy byli místní o projektu průběžně informováni a mohli se i tvůrčím způsobem zapojit do procesu. Hned v prvním roce se detailně zmapovalo chování, potřeby a přání nejčastějších uživatelů parku a zpřesnilo se tak zadání pro architekty. Studie vybraná v architektonické soutěži prošla dalším vývojem, do kterého se promítly podněty úřadu i lidí, kteří měli opakovaně možnost diskutovat o návrhu přímo s jeho autory při veřejném projednání a komentovaných procházkách parkem. Originálními prvky doplnili prostor parku studenti z Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Dnes jsou Jiráskovy sady moderním parkem s jasnou kompozicí plně vyhovující novému provozu. Nabízejí upravenou cestní síť, nový mobiliář, tři dětská a jedno sportovní hřiště, slunné louky i místo pro setkávání studentů. Kompletní rekonstrukcí prošlo zároveň s parkem také dopravní hřiště. Citlivé úpravy zeleně park „provzdušňují“ a usnadňují jeho údržbu. Na ploše připomínající čárový kód složený z pásů trávníku, dlažby, betonu a mlatu se nacházejí i nové vodní prvky a plocha pro pétanque. Tento centrální prostor propojený s kavárnou vytváří dosud chybějící „srdce“ parku.

  • Realizace:    2010–2015
  • Iniciátor:    Město Litoměřice
  • Investor:    Nadace Proměny Karla Komárka, Město Litoměřice, ROP Severozápad (rekonstrukce dopravního hřiště)
  • Další partneři:    studenti z Vysoké školy uměleckoprůmyslové – originální prvky v parku
  • Projektant:    Atelier zahradní a krajinářské architektury Zdenka Sendlera
  • Realizační firma firmy:    Sdružení LTM Jiráskovy sady (Gabriel, s. r. o. a Gardenline, s. r. o.)

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy