header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Zámecký park byl až do roku 2012 zanedbanou enklávou, ponechanou od druhé světové války chátrání kulturnímu i biologickému. V roce 2012 zakoupila zámecký areál nezisková organizace VIA TEMPORA NOVA, která začala s revitalizací celého prostoru. Od roku 2012 byly odstraňovány postupně náletové dřeviny, celý prostor parku byl postupně zpřístupněn veřejnosti a začaly se zde pořádat kulturně společenská setkání a koncerty vážné hudby.

V roce 2015 proběhla zásadní proměna celého parku prostřednictvím fyzické realizace projektu Rekonstrukce barokní zahrady a parku v Lipové u Šluknova. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu Životní prostředí, v části cestní sítě pak byl projekt záchrany zámeckého areálu podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad. Projekt podpořila rovněž obec Lipová. Hlavní hybnou silou projektu jsou členové spolku VIA TEMPORA NOVA.

Byly vybudovány nové cesty pro návštěvníky, obnoveny opěrné zdi a bylo vysázeno celkem přes jedenáct tisíc nových stromů a keřů. Ošetřeny byly stávající stromy a vysázeny nové výsadby vzácných stromů tak, jak tomu bylo v době baroka. Celý koncept proměny se snaží formou vhodných reminiscencí nejen navrátit parku jeho původní podobu, ale akceptovat i jeho postupný vývoj a využít původního tristního stavu parku k jeho novému oživení pomocí aktuálních výrazových forem. Park tak bude procházet dalším vývojem, neboť je to živý organismus, který se stále vyvíjí a má svým návštěvníkům co nabídnout ve všech ročních obdobích.

  • Realizace:    1. 11. 2014 – 30. 10. 2015
  • Iniciátor:    Mgr. Jan Rapin, PhD. MBA
  • Investor:    VIA TEMPORA NOVA, z.s., OP Životní prostředí, ROP Severozápad , Obec Lipová
  • Další partneři:    Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Pavel Svoboda, starosta obce Lipová, Ing. Werner Hentschel, Eva Rapin

www.viatemporanova.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy