header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V roce 1924 získali svitavští továrníci bratři Ettlové pozemky, na kterých v roce 1925 vystavěli komplex svých přádelen a tkalcoven. Po květnu 1945 došlo ke sloučení několika svitavských továren do národního podniku. Po roce 1949 se podnik transformoval do národního podniku Vigona. V objektu dnešní Fabriky se nacházely provozy barvírny, úpravny textilu a sklad zboží. Po roce 1990 se objekt dostal do soukromých rukou, textilní výroba zde však již obnovena nebyla. Vystřídalo se zde několik menších provozoven, většina objektu však byla nevyužita a marně se hledala náplň pro tento typicky tovární komplex.

V roce 2004 byl schválen záměr přestavby zdevastovaného továrního komplexu v blízkosti centra města na multifunkční vzdělávací a komunitní centrum. V červnu 2004 byla vypracována architektonická studie v ateliéru svitavského architekta Romana Svojanovského a v listopadu téhož roku byly zahájeny práce na prováděcí dokumentaci stavby. V prosinci 2005 byla stavba zahájena rozsáhlou demolicí části objektu, ani ne po třech letech, 29. května 2008 byla Fabrika slavnostně otevřena a předána veřejnosti.

Přestavba starého továrního objektu v centru města naplňuje vizi o moderní účelné architektuře 21. století, v níž se stýká množství prvků a technologií. V budově můžete najít moderní koncertní sál s kapacitou cca 420 míst, nechybí zde krásná restaurace, městská knihovna, posluchárny a další prostory ke komerčnímu užití. Své zázemí zde má i regionální televize, středisko sociálních služeb, mateřské centrum či antikvariát. Chodby ve všech čtyřech patrech slouží jako výstavní plochy.

  • Realizace:    1. 12. 2005 – 29. 5. 2008
  • Iniciátor:    Město Svitavy
  • Investor:    Město Svitavy, Společný regionální operační program
  • Projektant:    Ing. arch. Roman Svojanovský

www.fabrikasvitavy.eu

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy