header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Dříve nepřístupný Vodárenský les, označovaný jako Bažantnice, je v okolí Svitav výjimečnou lokalitou, neboť se na jeho malém území zvodňuje téměř celý průtok Ostrého potoka. V lese se vyskytují podmáčená a bažinatá místa se svým svébytným bio společenstvem. Vodárenský les sloužil od roku 1912 jako zdroj pitné vody pro Svitavy a okolí. Celý les byl nepřístupný, obehnaný drátěným plotem. Plot byl postupně odstraněn, zákaz vstupu zmizel a veřejnost začala objevovat toto dříve tajemné území. Díky vyšší hladině spodních vod při zrušení jejich odběru se výrazně zvětšila podmáčená část lesa a pohyb v lese se stal až nebezpečným. Za této situace se rozhodlo vedení města zpřístupnit Vodárenský les prostřednictvím nové naučné stezky.

Projekt byl rozdělen do dvou etap, přičemž první etapa (2013) zpřístupnila nejvzdálenější studnu cestou ve smíšeném lese a zbudovaly se první čtyři zastavení. Ve druhé části (2014) se vybudovala zpáteční cesta převážně v jehličnatém lese, ze které se nakonec stal začátek naučné stezky s dalšími čtyřmi zastávkami.

Kromě pestré přírody se v lese nachází i více než sto let staré sběrné studny vodovodu. Pohodlný pohyb po Vodárenském lese umožňují dřevěné chodníky a šotolinové cesty, mostky a lávky. Nedaleká vyvýšená pozorovatelna s panoramatickou fotografií umožňuje na dálku identifikovat dřeviny. Na stezce jsou i herní prvky pro děti – jako třeba telefon v podobě dřevěného ucha a úst propojených podzemním potrubím, nebo stopy zvířat – zobrazení šesti typických obyvatel lesa s razítky jejich stop či herní tabule s tématem obojživelníků s otočnými hranoly znázorňujícími vývojová stádia žab.

  • Realizace:    2013–2014
  • Iniciátor:    Mgr. David Šimek, starosta města Svitavy
  • Investor:    Město Svitavy, Program rozvoje venkova – II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích, Ministerstvo životního prostředí – Zeleň do měst a jejich okolí
  • Další partneři:    Ing. Břetislav Vévoda – manažer projektu, ČSOP Svitavy - Mgr. Jiří Mach spolupráce na přípravě infotabulí

http://www.ic.svitavy.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy