header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původně vedla lesem pouze naučná stezka K pramenům řeky Svitavy. Jinak se jednalo o obyčejný les v blízkosti horního rybníka Rosnička.

Projekt vychází vstříc společenskému trendu zvyšování zájmu o zdravý životní styl. Cílem je poskytnout návštěvníkům široké spektrum sportovních, rekondičních a naučných aktivit ve zdravém přírodním prostředí. Oblast Brandu za rybníkem Rosnička je svou polohou a charakterem pro naplňování těchto funkcí ideální.

Venkovní posilovna je umístěna v lesíku za bývalým písníkem. Fitness stezka s délkou téměř 2 km obsahuje deset stanovišť s jednoduchými cvičebními prvky. Cyklostezka téměř má délku 12 km (ale je možné využít i kratší trasy 7 nebo 2,6 km). Dále byla prodloužena naučná stezka „K pramenům řeky Svitavy“ o šest nových zastávek s interaktivními prvky. Součástí areálu je i památník včelích matek, který připomíná téměř zapomenutou včelařskou tradici v regionu. Trasa pro vozíčkáře je středně náročná o max. délce okruhu 12 km.

  • Realizace:    2001–2014
  • Iniciátor:    Ing. Břetislav Vévoda
  • Investor:    Město Svitavy, Lesy České republiky – Program 2020

www.ic.svitavy.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy