header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Královský hrad byl založen kolem roku 1224. V 15. století byl přestavěn pozdně goticky a v 16. století renesančně. Po požáru v roce 1569 ponechán svému osudu. Znovuobnoven v 19. století, kdy byly do prostor romantické zříceniny vestavěny empírové zámecké budovy. V roce 1992 byl navrácen do vlastnictví městu Poličce. Vnitřní prostory části hradu byly znehodnoceny přestavbou na podnikovou rekreaci a později na turistickou ubytovnu, hlavní palác zůstal bez vybavení. Stavebně byl celý komplex zanedbaný a některé části byly ve zcela havarijním stavu. To přivedlo vedení města Poličky k rozhodnutí o zahájení postupné stavební obnovy celého komplexu.

Proměnu hradu realizovalo město Polička a jeho příspěvková organizace Hrad Svojanov. V letech 2006–2007 byly obnoveny nejvíce poškozené střechy – na budově předhradí, paláci a domě zbrojnošů. Následovala obnova vstupní budovy hradu. Objekt tzv. ratejny byl adaptován na pokladnu a provozní zázemí hradu. Největší práce probíhaly v letech 2011–2012, kdy došlo ke kompletní obnově empírového paláce a domu zbrojnošů. Staticky zajištěny byly hradby vnějšího opevnění a návštěvníkům zpřístupněny rozsáhlé parkány. V následujících letech došlo k obnově dalších střech, budov předhradí, hradeb mezi hradem a předhradím nebo povrchů cest a nádvoří.

V současné době slouží obnovený hrad nejširší veřejnosti především jako výletní cíl. Hrad nabízí tři prohlídkové okruhy, 1. zámecký s interiéry z 19. století, 2. hradní představující gotická sklepení a dům zbrojnošů a 3. venkovní s možností návštěvy nádvoří, gotické zahrady, hradeb či rozhledny na vrcholu věže. Ve vstupní budově je situován stylový penzion, rovněž vybavený historický zařízením z konce 19. století, a restaurace. Na hradě se konají četné kulturní akce, šermířská vystoupení, divadelní představení, koncerty apod. Hrad je oblíbeným místem konání svatebních obřadů a nabízí rovněž prostory pro konání společenských akcí, oslav apod.

  • Realizace:    2006–2017
  • Iniciátor:    Miloš Dempír, kastelán hradu
  • Investor:    Město Polička,
    Projekt byl podpořen dotacemi od následujících institucí: ROP Severovýchod, Ministerstvo kultury ČR, Pardubický kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Nadace ČEZ
  • Další partneři:    PhDr. Květa Křížová (Národní památkový ústav) – autorka koncepce interiérové instalace hlavní prohlídkové trasy

www.svojanov.cz

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy