header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Hlavní budova Hvězdárny Valašské Meziříčí byla dokončena v roce 1955 podle návrhu významného zlínského architekta Zdeňka Plesníka. Tato funkcionalistická budova patří k jeho prvním poválečným architektonickým pracím. Objekt slouží od svého otevření veřejnosti a po více jak 55 letech byly zejména jeho vnější povrchy a velké výplně stavebních otvorů v havarijním stavu. Jelikož hvězdárna slouží stále svému původnímu účelu, bylo nezbytné citlivými rekonstrukcemi a opravami zásadním způsobem zlepšit kvalitu vnitřního prostředí a ochránit původní nosné konstrukce před negativním vlivem povětrnostních podmínek při současném zachování celkového vzhledu i mnoha konstrukčních detailů.
Důvodem havarijní rekonstrukce byl neúnosný technický stav střešního pláště hlavní části budovy a nástavby přednáškového sálu, dále prosklené fasády a částí původních brizolitových omítek na jižní straně objektu.
Celková havarijní rekonstrukce využívané centrální budovy Hvězdárny Valašské Meziříčí byla rozdělena z důvodů technické i finanční náročnosti na 2 etapy. První etapa přinesla radikální zlepšení vnitřních podmínek a zabránila devastaci nosných konstrukcí. Došlo k zásadnímu zlepšení tepelně-technických vlastností vybraných obvodových konstrukcí: střešních plášťů jak přízemní části objektu, tak nástavby, zateplení nástavby speciální tenkostěnnou tepelně-izolační hmotou, výměně jednoduchého prosklení za izolační dvojskla s fólií při zachování stávající, velmi subtilní povahy nosných ocelových konstrukcí výplní. Dále byly provedeny opravy systému odvodu dešťových srážek a atiky budovy.
Celková rekonstrukce byla provedena velmi citlivě a nezasvěcený návštěvník prakticky žádnou změnu vzhledu u objektu nezaznamenal. Druhá etapa rekonstrukce centrální budovy bude zahájena v září 2016.

  • Realizace: 9. 9. 2011 – 1. 10. 2013
  • Iniciátor proměny: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
  • Investor: Zlínský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí
  • Další partneři realizace proměny: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště V Kroměříži
  • Realizační firma: Společnost JASY Vsetín s.r.o

00 ZLK Valasske Mezirici titul 01 ZLK Valasske Mezirici pred 02 ZLK Valasske Mezirici po 08 ZLK Valasske Mezirici 07 ZLK Valasske Mezirici 16 ZLK Valasske Mezirici

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy