header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 STK Uvaly titulBudova nádraží byla vystavěna v první polovině dvacátého století. Jedná se o třípodlažní objekt v secesním stylu s jednopodlažním přístavkem na východní straně, pozdější úpravy oken a střechy vzhled budovy silně narušily.
Železniční stanice Úvaly leží na hlavním koridoru traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly, která je součástí dráhy celostátní č. 501 Česká Třebová – Praha Masarykovo nádraží. Jedná se o 53. stanici dle vytíženosti s cca 2 000 nastupujícími cestujícími denně.
Budova byla celkově ve špatném technickém stavu. Střešní krytina byla lokálně poškozena, klempířské konstrukce byly na konci své životnosti. Fasáda objektu byla nesoudržná a znečištěná, otvorové výplně poškozené, netěsné a na konci své životnosti. Z tohoto důvodu zpracovaly v roce 2014 České dráhy, prostřednictvím Regionální správy majetku Praha, zadávací dokumentaci na opravu výpravní budovy.
V roce 2014 započala společnost SŽDC s.o. s rekonstrukcí nástupišť a kolejiště v rámci akce „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“.
V roce 2015 České dráhy a.s. realizovaly opravu výpravní budovy, která spočívala především v doplnění a výměně poškozených částí a zavětrování střešního pláště včetně nového nátěru a přezdění nadstřešních částí komínových těles, výměně klempířských konstrukcí, výplní otvorů, opravě a zpevnění fasády včetně doplnění šambrán a zvýraznění dalších plastických prvků, sanaci a reprofilaci soklu, sjednocení, výměně a zapravení elektrorozvodů včetně osazení nových výložníkových osvětlovacích těles a světelných označníků stanice. Byl také odstraněn nepůvodní přístavek trafiky, který omezoval průchod k nástupišti. Díky této rekonstrukci došlo nejen k výraznému zlepšení technického stavu budovy, ale také ke zvýšení kvality a kultury cestování.

  • Realizace: 7. 7. 2015 – 30. 11. 2015
  • Iniciátor proměny: České dráhy, a.s.
  • Investor: České dráhy, a.s.
  • Realizační firma: STRABAG Rail, a.s.

01 STK Uvaly pred 02 STK Uvaly po 03 STK Uvaly 04 STK Uvaly 05 STK Uvaly 06 STK Uvaly 07 STK Uvaly 08 STK Uvaly 09 STK Uvaly

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy