header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 OLK Veselicko titulBudova hasičské zbrojnice ve Veselíčku měla již nevyhovující vrata, okna, střechu a okapy. Také fasáda působila šedě jako z reálného socialismu. Při příležitosti oslav 100 let od založení sboru dobrovolných hasičů se naplánovala celková vnější i vnitřní rekonstrukce objektu a revitalizace přilehlého veřejného prostranství. To bylo jedním z deseti míst v obci, kde byla obnovena zeleň. Celkově se vysázelo na dvě stě nových stromů. U hasičské zbrojnice po obnově vzniklo jedno z 25 zastavení Hraběnčiny naučné stezky s lavičkou a infotabulí, která informuje o historii a činnosti spolků ve vesnici. K úplnému dokončení obnovy lokality ještě zbývá restaurování zvoničky, která je zapsanou kulturní památkou.
Hlavním cílem obnovy hasičské zbrojnice ve Veselíčku bylo zlepšení zázemí pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. Díky projektu celkové rekonstrukce se vyměnila vrata, okna, střecha, okapy a novou barvu dostala i fasáda. Záměrem bylo zlepšit nejen venkovní vzhled obecní budovy, ale také iniciovat vnitřní přestavbu objektu, který užívají dobrovolní hasiči. Ti také v roce 100. výročí založení sboru navázali na projekt a vlastními silami při nákupu materiálu ze strany obecního úřadu zcela obnovili vnitřní místnosti, modernizovali kuchyňku, sociální zařízení a zejména klubovnu, ve které si pohodlně sedne na čtyřicet lidí. Součástí úprav bylo i okolí. Pokácely se čtyři přerostlé lípy, což odkrylo zvoničku a další venkovskou zástavbu a díky projektu Obec v zeleni / Zeleň v obci (financovaného z OPŽP) se vysadilo v okolí zbrojnice osm menších stromů. Před hasičskou zbrojnici byl instalován kámen připomínající výročí 100 let od založení SDH.

  • Realizace: 1. 1. 2014 – 1. 2. 2015
  • Iniciátor proměny: Obec Veselíčko
  • Investor:
    • Obec Veselíčko a SDH Veselíčko,
    • Program rozvoje venkova, Osa IV. LEADER, SPL MAS Moravská brána,
    • OP Životní prostředí

01 OLK Veselicko pred 02 OLK Veselicko po.JPG 03 OLK Veselicko historicke 04 OLK Veselicko historicke 05 OLK Veselicko historicke 06 OLK Veselicko 07 OLK Veselicko 09 OLK Veselicko 10 OLK Veselicko 08 OLK Veselicko 14 OLK Veselicko

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy