header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 ULK Usti titulKamenná věž na výšině Brand (420 m n. m.) byla postavena v roce 1933 německým horským spolkem Gebirgsverein Aussig na místě dvou předchozích rozhleden, které byly zničeny bouřemi či úderem blesku. Z původních kamenů a dovezených cihel byla postavena osmimetrová hranatá věž s otevřenou vyhlídkovou terasou, zabezpečenou zábradlím. Byla pojmenována na počest bývalého předsedy spolku „Alexander Erben Warte“.
Její název byl zachován i po válce, nejspíše proto, že příchozím Čechům připomínal jméno jednoho z klasiků české literatury. Erbenova rozhledna byla volně přístupná, což se postupně projevovalo i na jejím stavu, který zhoršovali vandalové. Dlouhá léta o ni nikdo nepečoval, až na počátku 80. let minulého století ji opravili turisté z ústeckého oddílu Spartak a v polovině 90. let 20. století byla rozhledna znovu opravena na náklady města.
V druhé polovině 90. let se začalo poprvé uvažovat o rehabilitaci oblíbené rozhledny a jejím zvýšení tak, aby okolní stromy nebránily výhledu. Z několika návrhů byl původně vybrán návrh dostavby s ocelovou nástavbou ve tvaru písmene „E“. Ten byl však později zamítnut především z popudu místních občanů, zastupitelů obvodu Severní Terasa a členů Klubu českých turistů a prosadila se myšlenka dostavby rozhledny odpovídající jejímu historickému rázu. Ta byla pak realizována v roce 2006.
Obnovená Erbenova vyhlídka je vysoká 15 metrů a byla otevřena veřejnosti 15. října 2006. V dubnu 2015 bylo opraveno dřevěné zastřešení rozhledny, neboť došlo k jejímu poškození silným větrem, a zároveň bylo obnoveno noční osvětlení rozhledny. Rozhledna rovněž získala webovou kameru. Rozhledna je v majetku města Ústí nad Labem a provozuje ji Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa.

  • Realizace: 2006
  • Iniciátor proměny: Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa
  • Investor: Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa
  • Další partneři realizace proměny: Klub českých turistů
  • Projektant: Ing. arch. Libor Čížek

01 ULK Usti pred 02 ULK Usti po

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy