header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 HKK Tyniste titulObjekt výpravní budovy leží v intravilánu města Týniště nad Orlicí. Jedná se o dvě původně osově symetrické trojpodlažní budovy, které byly v průběhu let zasaženy nekoncepčními úpravami. Byla provedena přízemní přístavba odbavovací haly a pokladen, přístavba dopravní kanceláře a nakonec byly obě budovy propojeny ocelovým, částečně proskleným a z ulice uzavřeným zastřešením. Na vzniklé kryté ploše pro cestující byly umístěny i mobilní kiosky s občerstvením.
V roce 2011 realizovalo město Týniště nad Orlicí rekonstrukci přednádraží. Rekonstrukce výpravní budovy nebyla ze strany Českých drah, a.s. zahájena vzhledem k pozastavení investic z důvodu plánovaného převodu části majetku na SŽDC, s.o. V roce 2014 zahájila SŽDC, s.o. rekonstrukci kolejiště, výstavbu nástupišť a podchodu pro cestující. K tomu bylo nutno provést demolici přístavby výpravní budovy a vybudovat novou odbavovací halu pro cestující. Tuto dílčí část SŽDC, s.o. provedla ve formě vyvolané investice.
Cílem projektu bylo vyřešit nevyhovující stavebně technický stav objektu, zajistit lepší odbavení a informování cestujících a zajistit funkční propojení s terminálem města a stavbou SŽDC.
Stavební úpravy byly pojaty jako komplexní a týkají se všech technických instalací v budově. Bylo provedeno odbourání většiny přístaveb (kromě dopravní kanceláře) a otevření prostoru mezi historicky původními objekty. Dispoziční změny byly navrženy tak, aby vyhovovaly novým požadavkům na kulturu cestování. Upravily se služební místnosti a vznikly nové, důstojnější komerční prostory. Byla provedena kompletní výměna výplní otvorů, nová střešní krytina a zateplení objektu. V rámci stavby byly řešeny zpevněné plochy a sadová úprava.

  • Realizace: 16. 12. 2014 – 16. 9. 2015
  • Iniciátor proměny: České dráhy, a.s.
  • Investor: České dráhy, a.s.
  • Další partneři realizace proměny:
    • Město Týniště nad Orlicí – přednádražní prostory
    • SŽDC, s.o. peronizace, podchod, kolejiště
  • Projektant: Prodin a.s.
  • Realizační firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

01 HKK Tyniste pred 02 HKK Tyniste po 03 HKK Tyniste 04 HKK Tyniste 05 HKK Tyniste 06 HKK Tyniste 07 HKK Tyniste 08 HKK Tyniste 09 HKK Tyniste

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy