header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 LK Turnov titulObjekt výpravní budovy leží v centrální části města Turnov. Z pohledu železniční dopravy se odsud rozbíhají trati do Prahy, Liberce, Hradce Králové a Jičína. Podle počtu cestujících je turnovské nádraží na 74. místě. v republice. Historická budova z roku 1906 byla v minulosti opravována pouze minimálně. Jednalo se o opravy střechy, fasády a dílčí dispoziční úpravy, které měly za následek úplné uzavření původní pasáže. Objekt byl silně zasažen vzlínající vlhkostí, která se projevovala opadáváním omítek. Výplně otvorů, povrchy, sítě i technická zařízení již byla v havarijním stavu.
Projekt navazuje na rekonstrukci přednádražního prostoru a výstavbu Integrovaného přestupního terminálu města Turnov. Cílem projektu bylo vytvořit nové a moderní prostory pro odbavení cestujících a navazující komerční prostory pro poskytování služeb.
V roce 2015 bylo rozhodnuto o realizaci části projektu stavby, která se týká především veřejně přístupných prostorů. Byla provedena tlaková gelová injektáž obvodových i vnitřních nosných zdí objektu. Ve stávající hale bylo obnoveno původní členění stěn polosloupy a byl odstraněn veškerý obklad. V nové, světlé výmalbě vynikly očištěné nástěnné malby s tematikou Českého ráje od místního malíře a grafika Karla Vika. Prostor osobních pokladen byl revitalizován a bylo vybudováno hygienické zázemí pro obsluhu. Byla upravena prodejna pekařství a tisku, která je přístupná přímo z haly. V části budovy přiléhající k terminálu autobusové dopravy bylo vybudováno sociální zařízení pro cestující. Byla obnovena původní pasáž, která bude v budoucnu, po dokončení celé rekonstrukce, sloužit jako přístup ke komerčním prostorám.

  • Realizace: 11. 6. 2015 – 11. 2. 2016
  • Iniciátor proměny: České dráhy, a.s.
  • Investor: České dráhy, a.s.
  • Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov
  • Realizační firma: Marhold a.s., Pardubice

01 LK Turnov pred 02 LK Turnov po 04 LK Turnov 05 LK Turnov 06 LK Turnov 07 LK Turnov 08 LK Turnov 09 LK Turnov 10 LK Turnov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy