header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 PLK Vicov titulPůvodně románský kostel byl poprvé přestavěn goticky v roce 1300, po husitských válkách dostal novou klenbu a v 18. století i presbytář. V roce 2005 byly u kostela zjištěny rozsáhlé statické poruchy, včetně odklonu celé severní stěny a presbytáře. Nejnutnější záchranné práce byly zahájeny v letech 2005–2006. V roce 2007 darovala Římskokatolická farnost Přeštice kostelík městu Přeštice. V následujícím období byla nejprve dokončena oprava statiky, zajištěna nástěnná gotická malba, vymalován interiér, opraveny fasádní omítky a vyměněna šindelová střecha na věži kostela.
Jediná mše svatá se v kostele koná vždy na Velikonoční pondělí. V rámci Haydnových hudebních slavností je kostelík využíván pro koncerty klasické hudby. Nejširší veřejnosti je objekt otevřen během Dnů evropského dědictví, kdy prohlídku interiéru doplňují přednášky členů Spolku pro záchranu historických památek Přešticka. V době adventní je prostor kostela příležitostně využíván pro koncerty dětského pěveckého sboru Hlásek a Minihlásek při ZUŠ Přeštice.

 • Realizace: 2005–2010
 • Iniciátor proměny: Spolek pro záchranu historických památek Přešticka
 • Investor:
  • Ministerstvo kultury – Havarijní program, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,
  • Plzeňský kraj – program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje,
  • Římskokatolická farnost Přeštice,
  • Město Přeštice
  • veřejná sbírka

01 PLK Vicov pred 02 PLK Vicov po 03 PLK Vicov ilustrace 04 PLK Vicov 2009 05 PLK Vicov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy