header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 STC Psary titulPůvodní budova obecního úřadu byla postavena v r. 1975 v akci „Z“ na místě, které bylo spojnicí mezi obcí Psáry a Dolní Jirčany. V následujících letech se na budově prováděly pouze nutné opravy, udržovací práce a léta provozu na ní byla znát. Opotřebovaná sociální zařízení, chodba s mříží a omšelý nábytek působily na naše občany depresivně. Obrovský nárůst obyvatel na přelomu tisíciletí způsobil rozšiřující se agendu úřadu a s ní související navýšení počtu zaměstnanců. Řešili jsme prostorové využití a při rekonstrukci došlo k bourání i výstavbě nových zdí, tedy vzniku nových kanceláří. Spolu s úřadem zde máme obecní knihovnu, ordinaci dětského lékaře a poštu. Od roku 2010 se změnil i komunitní život v obci. Věnujeme se všem vrstvám obyvatel od dětí po seniory a cílem celé akce bylo, aby se nikdo úřadu nebál, a aby ho občané navštěvovali rádi a beze strachu. Impuls k rekonstrukci úřadu přišel od občanů i zaměstnanců úřadu.
Rekonstrukcí v letech 2014–2015 jsme docílili většího komfortu. První fází obnovy byla úprava budovy zvenčí tj. zateplení pláště, nová střecha, výměna oken, osvětlení a nová fasáda. Dále jsme pokračovali uvnitř. Chodba a schodiště jsou prosvětlené, vzdušné a hlavně bezpečné. Kanceláře jsou změněny dispozičně a vybaveny novým nábytkem, dveřmi, koberci i výmalbou. Neopomněli jsme ani kuchyňku, zasedací místnost či sociální zázemí. Prostory obecního úřadu mohou nyní využívat i naši senioři např. při studiu Univerzity třetího věku nebo přednáškách, ale i děti, které navštěvují knihovnu a užívají si promítání pohádek. Prostory jsou nyní důstojné jak pro každodenní návštěvy občanů, taky i pro obřady, jako je vítání občánků nebo svatby.

  • Realizace: červen 2014 – srpen 2015
  • Iniciátor proměny: Občané obce Psáry
  • Investor: Obec Psáry, zateplení spolufinancováno Státním fondem životního prostředí – Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
  • Projektant: ZONA architekti s.r.o.

01 STC Psary pred 02 STC Psary po

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy