header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Počátky hospodářského dvora v Drastech sahají do středověku. Dochované budovy pocházejí z 1. poloviny 19. století. Zdevastovaný areál získala v restituci v roce 2015 Vyšehradská kapitula. Od ní jej zakoupila komunita bosých karmelitek s cílem vytvořit zde duchovní centrum. Přestože je dvůr kulturní památkou, zdálo se, že se někdo rozhodl udělat z Drast velikou skládku, která později zarostla náletovými dřevinami. Od začátku bylo jasné, že finance z prodeje původního kláštera na Hradčanech na obnovu stačit nebudou, proto bosé karmelitky začaly pořádat brigády. Později pak nastoupila stavební firma.
Na proměně Drast se podílí mnoho velkodušných lidí: prací, modlitbou či dary. Sestry se vlivem okolností naučily např. jezdit s traktorem a bobcatem či řezat motorovou pilou. Čekalo je mimo jiné odklízení skládek a kultivace zarostlého pozemku – odstraňování náletových dřevin, nová výsadba atd. Stavební firma rekonstruovala tzv. Panský dům a bývalou konírnu, další firma opravuje budovu bývalé sýpky a dostavuje k ní další klášterní budovy a veřejnou kapli. Areál bude sloužit nejen sestrám jako klášter, ale i všem příchozím, kteří zde budou chtít načerpat síly. Karmelitky věří, že se stane novým duchovním a kulturním centrem nabízejícím možnost ztišení i účasti na
programech, které zde bude pořádat společenství Kerít.
Komunita po přestěhování do kláštera uvolní tzv. Panský dům – Dům Navštívení, který bude s přilehlým lesoparkem sloužit hostům. Přístupná bude také kaple sv. Terezie s kryptou. Mnoho příchozích již nyní hovoří o pokoji a radosti, které na tomto místě zakoušejí – sestry tak mají naději, že se areál stane životodárným pro celé okolí. Sestry budou velmi vděčné za jakýkoliv příspěvek na úplné dokončení areálu, č. účtu: 115-3844130247/0100.

  • Období realizace: 30. 4. 2018 – 31. 12. 2023
  • Iniciátor: Sestry bosé karmelitky – Karmel sv. Josefa
  • Investor: Sestry bosé karmelitky – Karmel sv. Josefa
  • Další partneři: EnCor Wealth Management s.r.o., Wienerberger s.r.o., Fosfa a.s., Trinity bank a.s., Mattoni a.s., Alza.cz a.s., Maxprogress s.r.o., Constantin Kinský, Johannes Lobkowitz, P. Pavel Hověz, Ing. Pavel Skřivan, mnozí další spolupracovníci a dárci
  • Projektant: Ing. arch. Ing. František Denk, PhD., Ing. arch. Barbora Broumová, Ing. Vít a Pavel Škopkovi (projekt zahrady)
  • Autor architektonického návrhu: AV 19 s.r.o. – Ing. arch. Michal a Radmila Iblovi
  • Realizátor: Konstruktis a.s., PSP-GDS s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií Archiv sester bosých karmelitek

Webová stránka proměny 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy