header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Budova bývalé školy vznikla v roce 1911 a svému účelu sloužila až do roku 1978. V roce 1993 se do budovy přestěhoval obecní úřad s knihovnou a obec využívala bývalý učitelský byt. Bohužel budova již nebyla v optimálním technickém stavu. Ten se i přes průběžné opravy nadále zhoršoval, až byl pro provoz zcela nevhodný. V roce 2016 na
popud tehdejšího starosty Oldřicha Šnajdárka rozhodlo zastupitelstvo obce o provedení celkové rekonstrukce a začalo s přípravou projektu. V roce 2018 byla vybrána finální varianta projektu, kterou připravil Ing. arch. Stanislav Vrubel.
Po vyřízení příslušných povolení a výběru realizační firmy začala v lednu 2019 komplexní rekonstrukce od sklepa až po střechu. Částečně došlo i ke změně vnitřních dispozic – rozšíření společenské místnosti, vzniklo nové sociální zařízení a v podkroví dva byty. Vlastní rekonstrukce skončila v prosinci 2019. V následujícím roce bylo realizováno vnitřní vybavení a úprava okolí – trávník a výsadba stromů. Rekonstruovaný Obecní dům, který je významnou dominantou celé
obce, byl slavnostně otevřen v červnu 2020.
V přízemí budovy je obecní úřad, knihovna, klubovna mladých hasičů a velká společenská místnost, která je hojně využívána pro spolkovou činnost. V podkroví jsou dva krásné obecní byty. Obecní dům tvoří také zázemí pro přilehlé víceúčelové hřiště. Při pořádaných akcích je místem setkávání všech generací občanů místních, ale také těch
z okolních obcí. Citlivou rekonstrukcí se budově vrátil stejný ráz, jaký měla v roce 1911 po své dostavbě.

  • Období realizace: 1. 1. 2019 – 20. 6. 2020
  • Iniciátor: Zastupitelstvo obce Klokočí
  • Investor: obec Klokočí
  • Dotace: Olomoucký kraj – Program obnovy venkova, Státní fond životního prostředí ČR – Fond soudržnosti, v rámci Operačního programu Životní prostředí
  • Projektant: Ing. arch. Stanislav Vrubel
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Stanislav Vrubel
  • Realizátor: NOSTA, s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií Archiv obce Klokočí

Webová stránka proměny www.obecklokoci.cz
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy