header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Travnatá plocha na sídlišti Pod Hůrkou sloužila jako hřiště pro míčové sporty. V současnosti představovala ideální místo pro vybudování nového dopravního hřiště k výuce dětí, jak se chovat v reálném provozu. Na základě požadavku vedení města zpracovala společnost PSDS s.r.o. projektovou dokumentaci dle zásad BESIPu. Vlastní realizaci hřiště měla dostala na starost firma FINAL KOM s.r.o.
Nové hřiště pro dopravní výchovu dětí o rozměrech cca 49 × 29 m vzniklo v roce 2022 v Podhůrecké ulici. Je zde navržena celá síť komunikací, která umožňuje nácvik reálných dopravních situací v bezpečném prostředí. Nechybí dokonce ani okružní a světelná křižovatka. Dopravní hřiště je oploceno a doplněno třemi buňkami, propojenými zastřešením, které tvoří zázemí pro obsluhu, sociální zařízení a sklad. Provoz hřiště zajišťují Technické služby města Klatov.

  • Období realizace: 28. 7. – 15. 9. 2022
  • Iniciátor: Město Klatovy
  • Investor: Město Klatovy
  • Projektant: PSDS s.r.o.
  • Realizátor: FINAL KOM s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: archiv města

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy