header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Část městské památkové rezervace centra Pardubic chátrala a nebyla vůbec využívána veřejností. Budovy původně sloužily dříve jako sklady a kanceláře, pro moderní
zaměstnance však už nebyly vyhovující. Aby se zabránilo zborcení, byly objekty bezplatně převedeny z majetku Národního památkového ústavu na Krajskou knihovnu
v Pardubicích. Ta ve spolupráci s Pardubickým krajem připravila projekt určený k revitalizaci budov a vnitřních prostor.
Na rekonstrukci budov se podílely zejména čtyři subjekty. Zadavateli byli Pardubický kraj a Krajská knihovna v Pardubicích a dále se zúčastnili dva realizátoři revitalizace,
oprav a úprav vnitřních prostor tak, aby odpovídaly potřebám knihovny, kde by se mohly uskutečňovat různé přednášky a setkání. Celá proměna byla rozdělena do
několika etap a trvala skoro čtyři roky.
V současné době je z budov na Příhrádku vytvořen komunitní prostor určený ke vzdělávacím a kulturním akcím. Jedná se o otevřené místo, kam mohou zavítat i neregistrovaní čtenáři krajské knihovny a široká veřejnost. Dalším cílem Knihovního centra U Vokolků je mimo jiné i poskytování služeb sociálně vyloučeným skupinám.
Celý komplex je hojně využíván i jinými subjekty a jeho návštěvnost se pohybuje okolo 18 000 lidí ročně.

  • Období realizace: 29. 7. 2016 – 26. 6. 2020
  • Iniciátor: Ing. Petr Rohlíček a projektový tým krajské knihovny
  • Investor: Pardubický kraj
  • Dotace: IROP dotace v rámci výzvy ITI
  • Projektant: Ing. Petr Rohlíček, stavba, Ing. arch. Tomáš Kodet, interiéry
  • Autor architektonického návrhu: Ing. Petr Rohlíček, Ing. Radomíra Kodetová
  • Realizátor: Archatt s.r.o., AQ audio studio s.r.o.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy