header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Až do roku 1986 měla Písečná hospodu se sálem. Tehdy došlo k velkým úpravám souvisejícím se spojováním okolních JZD. Zbourán byl obecní sál a vznikla hrubá stavba velké budovy, kde se počítalo s kancelářemi spojených JZD, jídelnou, obecním úřadem a sálem. Události roku 1989 však ovlivnily celou koncepci. Zatímco postupně bylo postaveno to nejdůležitější – nová hospoda – a pak i veřejná jídelna, obecní byty a obecní úřad, sál zůstal v hrubé stavbě, stal se skladištěm a chátral. V letech 2019–2020 podniklo zastupitelstvo první kroky k jeho revitalizaci, což bylo hledání odvážného projektanta.
Rekonstrukce sálu se ujal fanoušek naší obce Ing. Milan Šraml, který se jako generální projektant areálu Dolních Vítkovic podílel na řešení podobně problematických industriálních objektů v různých stupních rozkladu. Při společné diskuzi se zastupitelstvem vzniklo provozní řešení, zohledňující stávající nezměnitelné poměry a návaznosti na přilehlé stavby. Poté se vybíralo z několika variant estetického řešení interiéru. Samotné stavební práce od vyklízení prostoru po kolaudaci trvaly od ledna do prosince 2022.
Nový písecký sál je multifunkčním zařízením, které lze používat ve třech režimech. Celý sál má kapacitu 148 míst a k dispozici je kuchyň, bar a přiléhající hospoda Růženka. Pro komornější příležitosti (svatby, pohřby, přednášky) je k dispozici salonek s kuchyní a barem (50 míst), případně odděleně hlavní sál (98 míst) s návazností na hospodu. Nájemci mohou zvolit součinnost s hospodou nebo využít samostatnou plně vybavenou kuchyň pro catering. V rámci rekonstrukce došlo také ke změně formátu a vzhledu oken do návsi a ke zkulturnění zanedbané plochy u nouzového východu na zadním dvoře.

  • Období realizace: 5. 1. – 17. 12. 2022
  • Iniciátor: Občané Písečné, Hana Lipenská, starostka; akademická malířka Šárka Bergerová, zastupitelka
  • Další partneři: Bohuslav Obst, stavební dozor; Petr Musil; Luboš Majvald; Michal Papáček; Roman Hynek; Zdeněk Halbrštát
  • Projektant: Ing. Milan Šraml
  • Autor architektonického návrhu: Ing. Milan Šraml
  • Realizátor: Agrostav a.s. Ústí nad Orlicí (stavbyvedoucí Martin Vítek)

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy