header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kostel Všech svatých na Pražském hradě nechal zbudovat Karel IV. na základech románské královské kaple. Při tomto chrámu založil v letech 1339–43 kolegiátní kapitulu, kterou roku 1366 spojil s Pražskou univerzitou. Při té příležitosti nechal kostel v letech 1370–87 přebudovat do reprezentativní podoby po vzoru pařížské St. Chapelle, ale po požáru v roce 1541 zbyly z kostela jen obvodové zdi. Při opravách, které zaštítila rakouská arcivévodkyně Alžběta Habsburská, došlo ke snížení chóru a zúžení oken. Nově byla postavena loď dosahující až k průčelí Vladislavského sálu. V roce 1588 pak byly do kostela přeneseny ostatky sv. Prokopa. K poslední rekonstrukci kostela došlo v letech 1952–53.
Nynější restaurátorské práce byly rozděleny do tří etap. V roce 2020 byl opraven presbytář, o rok později loď kostela a transept, na závěr pak v roce 2022 podkruchtí a zádveří. Odborníci provedli instalaci nového osvětlení a ozvučení prostoru, restaurování větší části dřevěného mobiliáře a kamenných prvků. Celý projekt realizovala  královská kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou částí Praha 1, Ministerstvem kultury České republiky, firmou RE IN s.r.o., Arcibiskupstvím pražským, Odborem památkové péče KPR a Správou Pražského hradu.
Kostel Všech svatých si i po své obnově zachoval své náboženské i kulturní poslání, navíc se stal opět důstojným a krásným prostorem. Jako svůj sídelní chrám jej využívá Královská kolegiátní kapitula Všech svatých nejen pro konání pravidelných nedělních bohoslužeb, ale i pro slavnostní události spojené s její činností. Kostel je také spjat s nedalekou katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha při výročních stacionárních bohoslužbách. Otevírá se rovněž četným poutníkům, kteří přicházejí uctít ostatky sv. Prokopa. Příležitost k návštěvě nabízí i při koncertech duchovní hudby nebo během Noci kostelů.

  • Období realizace: 20. 7. 2020 – 11. 10. 2022
  • Iniciátor: Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš, děkan kapituly
  • Investor: Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském
  • Dotace: hlavní město Praha – Grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů; Ministerstvo kultury ČR – Program regenerace MPR a MPZ
  • Další partneři: Arcibiskupství pražské; Správa Pražského hradu; Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky – Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. Mgr. Petr Měchura, Ph.D.; Technický dozor investora – Helena Doskočilová, Ing. Jan Balák; Mgr. Věra Veronika Těthalová
  • Projektant: Restaurátorský průzkum a záměr – Miroslav Bielik a kolektiv restaurátorů; Realizátor: RE-IN s.r.o.; Miroslav Bielik, restaurátor; Dagmar Lebenhartová, restaurátorka

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy