header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Město Krnov je neodmyslitelně spjato s textilní výrobou, která zde zažívala největší rozmach v 19. století. Jedna z nejvýznamnějších textilních továren nesla název Karnola, původně továrna na sukna Alois Larisch a synové. Ta však v roce 1997 zkrachovala. Městu se podařilo část areálu odkoupit. Pro svou jedinečnost získal objekt v roce 2003 status národní kulturní památky. Chystala se rozsáhlá revitalizace, která zahrnovala také muzeum textilnictví včetně unikátní dezinatury (dílny vzorkovny), v níž se nacházela cenná sbírka vzorníků látek a tkalcovské stavy ve stavu „posledního pracovního dne“.
Po požáru dezinatury v roce 2017 byl projekt přepracován a původně získaná téměř stomilionová dotace byla odmítnuta. S obnovou areálu se poté začalo postupně. Padlo rozhodnutí o přebudování bývalé kotelny na veřejné prostranství. Kotelna byla zdemolována a zůstala po ní jen patní konstrukce komínu a půdorys tvořený z žulových kostek v trojřádku. Před dalšími úpravami proběhl v lokalitě archeologický průzkum, který prokázal přítomnost opevnění města i části zámku, který se nachází v sousedství areálu.
Cílem vybudování Zahrady smyslů je zpřístupnění a oživení industriálního areálu pomocí zeleně a netradičního mobiliáře.
Základní myšlenkou je haptická zahrada umožňující zapojení všech smyslů. Společně se smysly se pracuje s myšlenkou textilního průmyslu, s tzv. cestou vlákna (linie  vodicího prvku z žulových kostek, která návštěvníka provází areálem a umožňuje mu poznat všechna zákoutí). V dalších fázích projektu bude následovat osvětlení areálu, výstavba pódia, vybudování vyhlídky symbolizující historickou baštu nebo osazení uměleckých instalací. Již nyní je areál využíván pro konání akcí i jako příjemné místo pro trávení volného času.

  • Období realizace: 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021
  • Iniciátor: město Krnov
  • Investor: město Krnov
  • Projektant: Radovan Zatloukal, projektant demolice kotelny
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Marek Juránek, revitalizace prostranství
  • Realizátor: Peroutka DopStav Ostrava s.r.o., demolice, GRISPA s.r.o., revitalizace

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy