header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Hlasujte pro nejlepší proměnu 14. ročníku web ikona

Kostel Všech svatých na Pražském hradě nechal zbudovat Karel IV. na základech románské královské kaple. Při tomto chrámu založil v letech 1339–43 kolegiátní kapitulu, kterou roku 1366 spojil s Pražskou univerzitou. Při té příležitosti nechal kostel v letech 1370–87 přebudovat do reprezentativní podoby po vzoru pařížské St. Chapelle, ale po požáru v roce 1541 zbyly z kostela jen obvodové zdi. Při opravách, které zaštítila rakouská arcivévodkyně Alžběta Habsburská, došlo ke snížení chóru a zúžení oken. Nově byla postavena loď dosahující až k průčelí Vladislavského sálu. V roce 1588 pak byly do kostela přeneseny ostatky sv. Prokopa. K poslední rekonstrukci kostela došlo v letech 1952–53.
Nynější restaurátorské práce byly rozděleny do tří etap. V roce 2020 byl opraven presbytář, o rok později loď kostela a transept, na závěr pak v roce 2022 podkruchtí a zádveří. Odborníci provedli instalaci nového osvětlení a ozvučení prostoru, restaurování větší části dřevěného mobiliáře a kamenných prvků. Celý projekt realizovala  královská kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou částí Praha 1, Ministerstvem kultury České republiky, firmou RE IN s.r.o., Arcibiskupstvím pražským, Odborem památkové péče KPR a Správou Pražského hradu.
Kostel Všech svatých si i po své obnově zachoval své náboženské i kulturní poslání, navíc se stal opět důstojným a krásným prostorem. Jako svůj sídelní chrám jej využívá Královská kolegiátní kapitula Všech svatých nejen pro konání pravidelných nedělních bohoslužeb, ale i pro slavnostní události spojené s její činností. Kostel je také spjat s nedalekou katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha při výročních stacionárních bohoslužbách. Otevírá se rovněž četným poutníkům, kteří přicházejí uctít ostatky sv. Prokopa. Příležitost k návštěvě nabízí i při koncertech duchovní hudby nebo během Noci kostelů.

  • Období realizace: 20. 7. 2020 – 11. 10. 2022
  • Iniciátor: Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš, děkan kapituly
  • Investor: Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském
  • Dotace: hlavní město Praha – Grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů; Ministerstvo kultury ČR – Program regenerace MPR a MPZ
  • Další partneři: Arcibiskupství pražské; Správa Pražského hradu; Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky – Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. Mgr. Petr Měchura, Ph.D.; Technický dozor investora – Helena Doskočilová, Ing. Jan Balák; Mgr. Věra Veronika Těthalová
  • Projektant: Restaurátorský průzkum a záměr – Miroslav Bielik a kolektiv restaurátorů; Realizátor: RE-IN s.r.o.; Miroslav Bielik, restaurátor; Dagmar Lebenhartová, restaurátorka

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy