header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

.Zděná budova železniční stanice pochází z roku 1880. V 80. letech došlo k opravě fasády a výměně oken. Následně se v 90. letech realizovala přístavba podkroví. Budova se nacházela ve špatném technickém stavu, proto vznikl společný záměr Správy železnic, s. o., Českých drah, a.s., města Strakonice a dopravní společnosti ST Trans a.s. na vytvoření moderního přestupního terminálu pro cestující železniční i autobusové dopravy včetně městské hromadné dopravy s provozně–administrativními prostory pro účely Správy železnic i ke komerčnímu využití.
Rekonstrukce byla koordinována v souladu s dokončenou obnovou přestupního terminálu autobusové dopravy přiléhajícího k výpravní budově. Proběhla kompletní sanace suterénu, oprava pláště budovy společně s výměnou krovu a střešní krytiny. Stropní konstrukce a všechny výplně otvorů v dřevěném provedení jsou nové. Fasáda byla navržena plasticky a je zdobena nárožím, pásovou bosáží, římsami a šambránami. V přízemí vznikla prostorná odbavovací hala s veřejnými toaletami, komerčním prostorem a pokladnami. Rekonstrukcí prošly i zpevněné plochy okolo budovy. Celková rekonstrukce objektu měla za cíl zkvalitnění služeb pro veřejnost a zajištění technického stavu budovy. Došlo ke zvelebení a opravě přilehlých ploch včetně nových parkovacích stání. Rekonstrukce je přínosem pro zaměstnance Správy železnic, pro cestující i komerční nájemce objektu. Opravou bylo podpořeno cestování vlakem a turistický ruch.

  • Období realizace: 18. 9. 2019 – 31. 3. 2022
  • Iniciátor: Správa železnic, státní organizace
  • Investor: Správa železnic, státní organizace
  • Další partneři: město Strakonice; ČSAD STTRANS a.s.
  • Projektant: Valbek spol. s.r.o.; GAZDA et PARTNERS s.r.o.; Ing. Arch. Josef Vrána; A3 Projekt s.r.o.
  • Realizátor: ANTONY COMPANY s.r.o.
  • Fotografie: archiv Správa železnic
  • GPS souřadnice proměny 49.2551575N, 13.9163047E

https://www.spravazeleznic.cz/
https://www.facebook.com/Spravazeleznic/

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy