header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Hlasujte pro nejlepší proměnu 14. ročníku web ikona

„Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ je pokračováním rozvoje paměťové instituce Slovácké muzeum. Po již proběhlé výstavbě nového depozitního centra v Uherském Hradišti, rekonstrukci Památníku Velké Moravy ve Starém Městě a výstavbě stálé multimediální národopisné expozice Slovácko v hlavní budově přistoupilo muzeum k výstavbě zcela nové budovy Cyrilometodějského centra, která poskytne nejen moderní zázemí archeologickému oddělení Slováckého muzea, ale také tři nové výstavní prostory. Vše pod jednou střechou v sousedství Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.
Nově vybudovaný objekt má tři patra se specializovaným archeologickým pracovištěm, tematickými depozitáři i knihovnou, badatelským zázemím, a především výstavními a prezentačními sály včetně edukačních. Realizace projektu přispívá rovněž k oživení archeologických lokalit prohlášených za národní kulturní památky.
Projekt byl realizován ve dvou etapách. V listopadu roku 2021 byla ukončena výstavba objektu Cyrilometodějského centra ve Starém Městě a revitalizace archeologických lokalit – národních kulturních památek v Uherském Hradišti, Starém Městě a Modré. Druhá etapa probíhá od prosince 2021 – stěhování archeologických depozitářů a výstavba multimediálních expozic. K slavnostnímu otevření Cyrilometodějského centra dojde v roce 2022.

  • Období realizace: 2008–2009
  • Iniciátor: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
  • Investor: IROP; Zlínský kraj; vlastní zdroje Slováckého muzea
  • GPS souřadnice proměny 49.0784386N, 17.4440486E

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018
Proměny 2019
Proměny 2020
Proměny 2021
Proměny 2022

Plánování trasy