header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Autobusový terminál v Hořicích se nachází na důležité křižovatce dopravních tras. Cestující dlouhodobě postrádali odpovídající komfort cestování, a to po stránce informační, dopravního servisu, sociálního zázemí, a především ochranu před nepříznivým počasím. Důležité bylo i vytvoření důstojného zázemí pro řidiče autobusů. Vedení města Hořice spolu s občanskou iniciativou přišli v roce 2016 s návrhem na vypracování architektonické studie nové odbavovací haly autobusového terminálu, která by zohlednila funkčnost a přizpůsobila se odkazu hořického stavebnictví a architektury.
Za proměnou k lepšímu je především dlouhodobá potřeba občanů města vytvořit na autobusovém terminálu důstojné zázemí pro cestující i dopravce. K úspěšné realizaci celého projektu však byly nutné dva kroky. Vytvořit studii, která nabídne funkční řešení a odpovídající architektonické vyjádření stavby, a získat dostatečné finanční záruky uskutečnění. Vedení města dalo v letech 2015–2018 realizaci „zelenou“, a tak v květnu následujícího roku mohla stavba začít.
Nyní na autobusovém terminálu stojí nová odbavovací hala, za kterou se město opravdu nemusí stydět. Došlo k modernizaci nástupišť, výrazně se zlepšila dostupnost pro osoby se zhoršenou schopností pohybu. Autobusový terminál v Hořicích odpovídá potřebám 21. století, výrazně zvyšuje komfort cestování. Celkově se zlepšila vizuální kvalita vnímání celého veřejného prostoru terminálu. Řešení odbavovací haly se nese v duchu tradic hořické architektury a přispívá k posilování veřejného povědomí o lokální architektuře. Čekat na spoj na tomto místě je prostě pohoda.

  • Období realizace: 3. 5. 2019 – 28. 7. 2020
  • Iniciátor: místostarosta města a autor ideové koncepce Ing. arch. Martin Pour
  • Investor: Město Hořice; dotace z fondů Evropské unie – Integrovaný regionální operační program
  • Projektant: Ing. Aleš Petřík
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Martin Pour; Michal Šubrt
  • Realizátor: Stavrecon Pardubice s.r.o.
  • Fotografie: archiv města
  • GPS souřadnice proměny 50.3673181N, 15.6298486E

https://www.horice.org/

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy