header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Prvotní myšlenkou bylo vybudování komunitního a společenského centra v Horní Lidči. Pro tuto stavbu bylo nutné v obci najít vhodnou lokalitu. Jako ideální se z hlediska prostoru a dostupnosti jevila parcela, kde se nacházely již nevyužívané objekty staré kotelny, čističky odpadních vod a jímky. Uvedené objekty byly odstraněny a na jejich místě mohl vzniknout nový objekt.
Obec Horní Lideč má unikátní geografickou polohu na pomezí 4 CHKO – Beskydy, Kysuce, Bílé a Biele Karpaty. Tuto skutečnost se obec rozhodla využít při realizaci záměru a vznikla tak moderní audiovizuální expozice věnovaná přírodnímu bohatství. Celý záměr klade velký důraz na univerzálnost a variabilitu. Objekt je tak možné využívat pro velkou řadu aktivit a účelů. Kromě zmíněné expozice je možné v prostorech pořádat odborné konference a semináře a také kulturní a společenské akce.
Na místě, kde se nacházely již nepoužívané objekty kotelny a čističky, vznikl významný prvek turistické infrastruktury a občanské vybavenosti. Brownfield byl nahrazen objektem s variabilním využitím jak pro návštěvníky obce v podobě turistické atrakce, tak jako místo pro rozvoj komunitního života obce. Součástí stavby je také parkoviště, lávka s napojením na přírodní lokalitu a zasakovací jezírko na dešťovou vodu.

  • Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2021
  • Iniciátor: Josef Tkadlec, starosta obce
  • Investor: Obec Horní Lideč; Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
  • Další partneři: Obec Dohňany; Správa CHKO Beskydy; Správa CHKO Kysuce; Správa CHKO Bílé Karpaty; Správa CHKO Biele Karpaty
  • Projektant: Filip Novák
  • Autor architektonického návrhu: Michael Klang
  • Realizátor: Zlínské stavby, a.s.
  • GPS souřadnice proměny 49.1886900N, 18.0560833E

www.trezorprirody.cz
https://www.facebook.com/informacnicentrum

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy