header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Hlasujte pro nejlepší proměnu 14. ročníku web ikona

Kaple sv. Jana Nepomuckého je datována od roku 1792. Je zděná, obdélného půdorysu se zdobným průčelím, završeným volutovým štítem a sedlovou střechou s mohutnou cibulovou zvonicí. Jedná se o drobnou sakrální stavbu, avšak pro místní část jde o jeden z nejvíce exponovaných a nejvýznamnějších objektů v centru obce.
Před provedenou rekonstrukcí již vykazovala kaple vážné poruchy, a to trhliny v interiéru na klenbě a zejména havarijní stav značně vychýlené zvoničky s křížem. Iniciativou místních obyvatel a úsilím starostky obce se podařilo zajistit dotace a vlastní realizaci oprav. Vzhledem k tomu, že některé konstrukce již byly na pokraji své existence, klenba v interiéru vykazovala značné trhliny a zejména pak značně vychýlená zvonice hrozila havárií, byla provedena příprava a následně generální oprava kaple. Před zahájením vlastních prací probíhala poměrně dlouhá příprava za účelem posouzení a doporučení vhodných stavebních postupů, technologií i materiálů v součinnosti se zástupci státní památkové péče MěÚ Lovosice a Národního památkového ústavu v Ústí n/L. Cílem oprav bylo odvlhčení kaple, statické zajištění cihelné klenby, opravy krovů nad lodí kaple a zvonicí, pokládka nové měděné krytiny na zvonici a pálené střešní krytiny na vlastní střechu kaple. V poslední fázi proběhla oprava fasády s navrácením její původní architektonické výzdoby a restaurování nástropní výmalby v interiéru. Opravená kaple důstojným způsobem zastává funkci centrálního objektu ve středu obce. Od její opravy a vysvěcení je zde každoročně pořádána slavnostní pouť.

  • Období realizace: 20. 5. – 23. 9. 2018
  • Iniciátor: Mgr. Andrea Svobodová Krešová, starostka obce Prackovice nad Labem
  • Investor: Obec Litochovice nad Labem; Ministerstvo zemědělství ČR
  • Další partneři: Paťcha Robert, státní památková péče MěÚ Lovosice; Mgr. Antonín Kadlec, NPÚ Ústí nad Labem
  • Realizátor: Petr Paťcha, stavební a malířské obnovy objektů
  • Fotorgrafie: Paťcha Robert – státní památková péče MěÚ Lovosice
  • GPS souřadnice proměny 50.5575019N, 14.0327172E

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018
Proměny 2019
Proměny 2020
Proměny 2021
Proměny 2022

Plánování trasy