header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kaple sv. Jana Nepomuckého je datována od roku 1792. Je zděná, obdélného půdorysu se zdobným průčelím, završeným volutovým štítem a sedlovou střechou s mohutnou cibulovou zvonicí. Jedná se o drobnou sakrální stavbu, avšak pro místní část jde o jeden z nejvíce exponovaných a nejvýznamnějších objektů v centru obce.
Před provedenou rekonstrukcí již vykazovala kaple vážné poruchy, a to trhliny v interiéru na klenbě a zejména havarijní stav značně vychýlené zvoničky s křížem. Iniciativou místních obyvatel a úsilím starostky obce se podařilo zajistit dotace a vlastní realizaci oprav. Vzhledem k tomu, že některé konstrukce již byly na pokraji své existence, klenba v interiéru vykazovala značné trhliny a zejména pak značně vychýlená zvonice hrozila havárií, byla provedena příprava a následně generální oprava kaple. Před zahájením vlastních prací probíhala poměrně dlouhá příprava za účelem posouzení a doporučení vhodných stavebních postupů, technologií i materiálů v součinnosti se zástupci státní památkové péče MěÚ Lovosice a Národního památkového ústavu v Ústí n/L. Cílem oprav bylo odvlhčení kaple, statické zajištění cihelné klenby, opravy krovů nad lodí kaple a zvonicí, pokládka nové měděné krytiny na zvonici a pálené střešní krytiny na vlastní střechu kaple. V poslední fázi proběhla oprava fasády s navrácením její původní architektonické výzdoby a restaurování nástropní výmalby v interiéru. Opravená kaple důstojným způsobem zastává funkci centrálního objektu ve středu obce. Od její opravy a vysvěcení je zde každoročně pořádána slavnostní pouť.

  • Období realizace: 20. 5. – 23. 9. 2018
  • Iniciátor: Mgr. Andrea Svobodová Krešová, starostka obce Prackovice nad Labem
  • Investor: Obec Litochovice nad Labem; Ministerstvo zemědělství ČR
  • Další partneři: Paťcha Robert, státní památková péče MěÚ Lovosice; Mgr. Antonín Kadlec, NPÚ Ústí nad Labem
  • Realizátor: Petr Paťcha, stavební a malířské obnovy objektů
  • Fotorgrafie: Paťcha Robert – státní památková péče MěÚ Lovosice
  • GPS souřadnice proměny 50.5575019N, 14.0327172E

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy