header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Budova postavená roku 1881 z počátku sloužila jako pětitřídní dívčí škola. V září 1881 byla budova vysvěcena. V průběhu let zde sídlila především školská zařízení – česká dívčí škola, dívčí měšťanská škola, rodinná škola i mateřská škola. Za 1. světové války zde byla umístěna vojenská nemocnice. Na konci 2. světové války byla budova značně poškozena. Dělový zásah narušil část zdiva pod velkým oknem vpravo uprostřed druhého patra. Mnoho okenních tabulí bylo rozbito a škola byla zcela vyloupena. V roce 1993 bylo ve městě zřízeno gymnázium, které navazovalo na dlouholetou tradici klasického všeobecného vzdělávání. Původně sídlilo v budově v Osecké ulici. Od roku 1996 je umístěno v budově v Komenského sadech, jejíž fasáda a vstupní prostor prošly obnovou.
Na objektu gymnázia, který je kulturní památkou, proběhla v roce 2021 obnova uliční fasády. Hlavní vchod do školy byl v havarijním stavu a musel být pro veřejnost již delší dobu uzavřen. Pod dozorem památkářů byly obnoveny štukové ozdobné části fasády a opraveny klempířské prvky. Venkovní schodiště je nově vystavěno v původním půdorysu. Západní obvodová stěna objektu prošla injektáží a sanací vlhkosti.
Celá budova slouží Gymnáziu Lipník nad Bečvou, jehož zřizovatelem je město. Škola nabízí osmiletý vzdělávací program se všeobecným zaměřením. V současné době navštěvuje školu téměř 190 žáků a studentů. Ti jsou nejen úspěšní v regionálních, krajských a celostátních soutěžích i olympiádách, ale podílejí se také na kulturním a společenském dění ve městě. Každoročně se mimo jiné aktivně zapojují do otevírání památek v rámci Dnů evropského dědictví.

  • Období realizace: 1. 6. – 31. 10. 2021
  • Iniciátor: město Lipník nad Bečvou
  • Investor: město Lipník nad Bečvou; Ministerstvo kultury ČR – program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
  • Realizátor: REDAL AKTIV CZ s.r.o.
  • Fotografie: Magda Skácelová; Šárka Hánečková; Kateřina Dlouhá; Zdeněk Schenk
  • GPS souřadnice proměny: 49.5285606N, 17.5889758E

www.mesto-lipnik.cz
https://www.facebook.com/MestoLipnikNadBecvou

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy