header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Augustiniánský klášter ve Šternberku založil v roce 1371 Albert ll. ze Šternberka. Současná podoba někdejšího kláštera pochází z 18. století a je výsledkem tvůrčí aktivity jeho posledních proboštů. Město, které je vlastníkem rozsáhlého památkového objektu, od roku 1993 dlouhodobě pracuje na jeho rehabilitaci. Bylo provedeno množství prací vedoucích k záchraně této významné památky.
V roce 2019 byla vypsána výzva z Integrovaného regionálního operačního programu v sociální oblasti na vybudování komunitních center. Městu se nabízelo pro tyto účely zrenovovat část nevyužívaných prostor - 3 sály v přízemí jižního křídla bývalého kláštera. Byly zahájeny přípravné práce na projektové dokumentaci s ohledem na zachování památkových hodnot objektu a podána úspěšná žádost o dotaci a zahájena realizace.
Cílem komunitního centra ve Šternberském klášteře bylo vytvoření vhodných prostor pro všechny členy komunity a jejich vzájemné setkávání za účelem sociální integrace a boření bariér mezi nimi. Členové komunity tak získají možnost provozovat a účastnit se vzdělávacích, kulturních, sociálních a volnočasových aktivit. Ve zrekonstruovaných sálech se konají setkávání pracovníků z oblasti sociálních služeb (školení, porady), projektové dny, výstavy, přednášky, workshopy a další akce.

  • Období realizace: 1. 6. 2020 – 30. 11. 2021
  • Iniciátor: město Šternberk
  • Investor: město Šternberk
  • Integrovaný regionální operační program
  • Další partneři: Sociální služky Šternberk, p.o.; Handkeho spolek
  • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Jana Čepková; Realizátor: Karel Zelinka
  • Fotografie:¨David Sedlák, archiv města
  • GPS souřadnice proměny 49.7314703N, 17.3017256E

https://www.sternberk.eu/
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy