header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Když se člověk podíval do starých map, viděl, kolik polních cest obklopovalo obec. Vesnice mezi sebou byly propojené sítí polních cest, které na sebe navazovaly. Když jste se ale v poslední době rozhlédli po okolí, neviděli jste ani jedinou. Vedení obce požádalo pamětníky, aby zavzpomínali, která cesta kudy vedla a zda po ní chodili. Poté se zastupitelstvo obce rozhodlo postupně polní cesty v obci obnovit, včetně výsadeb doprovodných alejí.
Nejprve museli nechat vše zaměřit v terénu, protože místo cest tu byl jen předěl mezi různými plodinami, poté vyjmout pozemky pod cestami z pachtovních smluv, protože byly mnohdy vedeny jako orná půda. To byl asi největší problém celého procesu, protože zemědělský podnik, který zde hospodaří, nebyl z obnovy cest zrovna nadšen. A pak se začalo s úpravami. Cesta je navržena jako travnatá, aby byla co nejvíc v souladu s přírodou a dobře vsakovala vodu. Doprovodná alej je vysázena z třešní a švestek, aby se mohl pocestný občerstvit. Tam, kde příliš pálí slunce, jsou lípy, které svou korunou v budoucnu vrhnou na cestu stín.
Dnes je cesta krásně zelená. Stromy povyrostly a ty ovocné už několikrát plodily. Suchá léta ale dala zeleni zabrat. Stromy se musely zalévat, na čemž se podíleli jak pracovníci zeleně, tak dobrovolní hasiči. Tráva se pravidelně seká a cesta láká k procházkám nejen místní.
Od roku 2015 obnovily Úholičky další a další cesty. Propojily se se sousedními Statenicemi a Úněticemi. Vznikly několikakilometrové okruhy, každý si může udělat krátkou procházku v okolí nebo zabrousit i za humna.
Na cestě do Únětic stojí křížek, který nebylo možné vztyčit na původním místě. Rozvaliny z rozcestí, kde dříve stával, byly zrestaurovány a doplněny novým pískovcovým blokem za pomoci místního kameníka pana Rožce a architekta pana Bárty.

  • Období realizace: 1. 2. – 30. 11. 2015
  • Iniciátor: Zastupitelstvo obce Úholičky
  • Investor: obec Úholičky
  • Realizátor: Okrasná školka Svrkyně s.r.o.
  • Fotografie: archiv OÚ
  • GPS souřadnice proměny 50.1566544N, 14.3310367E

www.obec-uholicky.cz
Facebook obec Úholičky

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy