header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původní snahy o záchranu a využití špýcharu sahají do padesátých let 20. století, kdy se zde po požáru podařilo odhalit pozůstatky renesančního kvádrování. V roce 1957 byl opraven pro muzejní expozici, kterou se následně nepodařilo utvořit a stavba opět zchátrala. Vlivem nevhodných úprav a značného provozu na silnici přiléhající k západnímu průčelí stavby se začal stav budovy prudce zhoršovat. Po roce 2010 již hrozilo bezprostřední zřícení a špýchar byl zařazen mezi nejohroženější kulturní památky na území Kraje Vysočina. Vznik současné iniciativy na záchranu, obnovu a muzejní využití špýcharu se pojí s rokem 2013.
Dlouhodobě nevyužitý špýchar trpělivě čekal na svoji záchranu více než šest desetiletí. Cesta návratu zpět do života byla trnitá. Příběh zdejší proměny je protkán usilovným nadšením pro záchranu ohrožené památky, ale také hledáním cesty k vzájemnému porozumění, zejména s památkovou péčí. V prvé řadě bylo nezbytné špýchar získat do vlastnictví obce a následně provést bezodkladné zajišťovací práce. Pohnutá historie špýcharu dokládá, že stavba bez cíleného využití je předem určena k zániku. Z tohoto důvodu jsme se od počátku věnovali budoucímu využití stavby pro muzejní expozici, díky čemuž se podařilo blíže prozkoumat dějiny zdejšího osídlení.
Špýchar je po více než čtyřech letech stavební obnovy, vedené s úctou ke klasickému řemeslu, staticky zajištěný, opatřený novým krovem se šindelovou krytinou. Po obvodu stavby je z podstatné části provedena jílová hydroizolace. Opraveny jsou dřevěné stropy, schodiště i podlahy a osazeny jsou nové dřevěné výplně oken. V roce 2020 byla zrestaurována fasáda východního průčelí a nově zrestaurovány jsou rovněž omítky v prvním patře špýcharu. V současné době probíhají přípravy na dokončení obnovy dnes zahloubeného přízemí. Stavba již svým stavebně technickým stavem neohrožuje provoz na přilehlé silnici první třídy ani blízkou autobusovou zastávku.

  • Období realizace: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2024
  • Iniciátor: Jiří Niesyt, Ing. Miroslava Bártů
  • Investor: Obec Suchá; Ministerstvo kultury ČR (Havarijní program MKČR); Kraj Vysočina (Fond Vysočiny); Státní zemědělský intervenční fond (Program rozvoje venkova)
  • Další partneři: Regionální muzeum Horního Pooslaví - Mgr. Bc. Lucie Niesytová, Mgr. Milan Vokáč; PhD., Mgr. Lubomír Peltan
  • Autor architektonického návrhu: Jiří Niesyt
  • Realizátor: Zamazal ml. & spol., s.r.o. (obnova SZ obvodové stěny, statické zajištění); STORK střechy, s.r.o. (obnova střechy, dřevěných podlah a schodišť); Roman Hušák, akad. mal. (restaurování omítek)
  • Autor (autoři) fotografií: Jiří Niesyt
  • GPS souřadnice proměny 49.2936828N, 15.5807125E

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy