header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Lokalita se nachází v centru města Klatovy ve východní části náměstí Míru v ulici Divadelní. Z jihu k ní přiléhá kostel Neposkvrněného početí panny Marie a sv. Ignáce, ze severu restaurace Beseda a z východu objekt divadla. Bezbariérový přístup do ulice Divadelní je umožněn přes komunikaci z náměstí Míru, která bezprostředně navazuje. Zvýšená část slouží jako odpočinková zóna a je vymezena prostorem mezi stávající opěrnou zdí a barokním kostelem. Snížená část je slepá komunikace III. třídy a vymezuje ji prostor mezi stávající opěrnou zdí a restaurací Beseda.
Divadelní ulice byla původně průchozí z náměstí do Denisovy ulice. Rozšířením objektu klatovského divadla došlo ve 20. století k jejímu zaslepení a vytvoření dvojúrovňového terénu. Od té doby se hledalo smysluplné využití tohoto místa. Z katakomb pod jezuitským kostelem sem ústí několik vstupů, dnes uzavřených. Původně tudy vstupovali do známé expozice turisté. Nový vchod do katakomb je nyní z Denisovy ulice, a tak i tento význam pominul. Vzhledem k navazujícímu náměstí se nabízelo využití jako území pro odpočinek a menší kulturní akce.
Projekt revitalizace historické části Klatov obnovuje původní funkci Divadelní ulice jako prostoru pro setkávání a odpočinek obyvatel a návštěvníků města. Tím vnáší sociální a kulturní přesah do veřejného prostoru. Architektonické řešení respektuje původní členění místa, skladbu materiálů a barevnost. Vnáší do ulice originálně řešený prvek zeleně s podtextem divadelní scény. V neposlední řadě také vyzdvihuje historickou hodnotu lokality a vzniká tak živé komunitní městské prostředí komunikující s prostorem náměstí, vyvažuje jeho chybějící funkce a současně vytváří jedinečnou atmosféru. Realizace získala čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje.

  • Období realizace: 16. 6. – 19. 10. 2020
  • Iniciátor: Město Klatovy
  • Investor: Město Klatovy
  • Projektant: Ing. Arch. Ivan Šillar
  • Autor architektonického návrhu: ArtCore s.r.o., MgA. Marie Rašková
  • Realizátor: FINAL KOM s.r.o.
  • Fotografie: Město Klatovy
  • Fotografie: Město Klatovy
  • GPS souřadnice proměny 49.3951311N, 13.2925353E

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy