header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V roce 1994 získala obec Kopčany do svého vlastnictví objekt mimořádné historické hodnoty: rozsáhlý a architektonicky zdařile řešený barokní hřebčín s reprezentativními místnostmi určenými pro císařský pár - tzv. Malý zámeček. V roce 1828 byl kopčanský hřebčín náhle zrušen. Budova poté sloužila jako lihovar, později byla využívána pro skladování produkce Státních statků. V době, kdy hřebčín přešel do vlastnictví obce Kopčany, byl zdevastovaný a velmi zchátralý. Z reprezentační části Malého zámečku se dochovaly pouze obvodové zdi a vnitřní schodiště. Snahy obce Kopčany o jeho záchranu a obnovu pokračují dodnes. V 18. století koupil panství Holíč a Šaštín nejbohatší muž habsburské monarchie František Štěpán Lotrinský, manžel císařovny Marie Terezie. Výsledkem jeho promyšlené a komplexní obnovy panství na základě efektivního ekonomického fungování bylo také vybudování hřebčína. První koně sem přivezli již v roce 1736 ze Saaralbe v Lotrinsku. V budově bylo kompletní zázemí pro jejich chov. Ve středu severního křídla budovy se nacházela dvoupodlažní reprezentativní část zvaná Malý zámeček. Sloužila panstvu při jeho návštěvách. V roce 2015 obec Kopčany reagovala na vyhlášenou výzvu z ROP a podala žádost o NFP na rekonstrukci Malého zámečku.
V současné době slouží Malý zámeček ke kulturním a společenským aktivitám, je zde informační centrum, které poskytuje své služby v letní turistické sezóně. Je zázemím, vstupní branou do mezinárodního Archeoparku Mikulčice – Kopčany a barokní kulturní krajiny, která se táhne až k zámku v Holíči. Stavba je výjimečná svým unikátním stavebně-technickým řešením, které hřebčín řadí mezi výjimečné slovenské památky.

  • Období realizace: 1. 8. – 30. 11. 2015
  • Iniciátor: Ing. Dušan Dubecký, starosta
  • Investor: obec Kopčany; Regionální operační program (programové období 2007–2013), prioritní osa 3
  • Autor (autoři) fotografií archív obce Kopčany
  • GPS souřadnice proměny 48.7823922N, 17.1045181E

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy