header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Komplex brownfieldu, chátrajícího, nevyužívaného prostoru, tvořily tři objekty, měšťanský dům z 19. století, soubor hospodářských budov z počátku 20. století a bývalý kinosál z období První republiky. Patnáct let neobývaná budova měšťanského domu začala chátrat. Zbývající dva objekty byly v havarijním stavu a hrozilo u nich zřícení. Starostka městyse Sněžné navrhla zažádat o dotaci a přetvořit díky ní soubor starých budov na technické zázemí obce, víceúčelový sál a informační centrum s klubovými prostory, které v obci již delší dobu scházely.
Vedení obce vytvořilo programovou náplň stavby, která sloužila jako podklad pro vypracování architektonické studie, jejímž autorem je akad. arch. Petr Lechner, místostarosta obce. Ing. Jaroslav Janovský vypracoval projektovou dokumentaci a zároveň obstaral stavební povolení. Cílem bylo zrekonstruovat měšťanský dům tak, aby zůstala co nejvíce zachována jeho historická hodnota. Objekt kina a hospodářská stavení nahradily novostavby. Obnovený komplex budov dnes slouží k širokému využití obci a občanům. Na místě bývalého kina je situován multifunkční sál určený pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, slavnostních příležitostí, veřejných jednání či setkávání samospráv.
V přízemí zrekonstruovaného měšťanského domu sídlí Místní lidová knihovna a Informační centrum Sněžné. V patře se nacházejí prostory pro školní družinu a klubovny pro všechny věkové kategorie. Ve stodolách vystavěných na původním půdorysu jsou skladové obecní prostory a dílny obce.

  • Období realizace: 22. 6. 2020 – 30. 9. 2021
  • Iniciátor: RNDr. Renata Dvořáková, starostka městyse; akad. arch. Petr Lechner, místostarosta městyse
  • Investor: Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Další partneři: Zastupitelé městyse Sněžné
  • Projektant: Ing. Jaroslav Janovský
  • Autor architektonického návrhu: akad. arch. Petr Lechner
  • Realizátor: STAREDO s.r.o.
  • Fotografie: RNDr. Renata Dvořáková: komplex budov brownfieldu – stav před proměnou, Mgr. Anna Holešová: komplex po proměně a současný stav
  • GPS souřadnice proměny 49.6463936N, 16.1215614E

https://www.snezne.cz/
https://www.facebook.com/snezne

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy