header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Zakladatelem radotínské „Vindyšovky“ byl činorodý továrník a sokol Josef Vindyš. Zdejší továrna se otevřela roku 1910 a kromě výroby pivovarských strojů, armatur a slévání oceli se proslavila především výrobou tělocvičného nářadí. V době svého největšího rozmachu zásobila svými výrobky nejen české sokoly, ale exportovala i do Evropy a USA. Její výrobky vynikaly nebývalou kvalitou. Dodnes se dají najít kousky, které stále plní svůj účel. Historie Vindyšovy továrny byla od počátku spjata se sportem a firma SBCR na ni hrdě navazuje.
Na rozdíl od jiných industriálních památek s bohatými fasádami z lícového zdiva byla zdejší továrna již v době svého vzniku pouze jednoduchou stavbou bez detailu a její charakter tvoří především výrazná silueta šedové střechy. Historie bohužel z objektu důsledně odstranila všechny jeho původní kvality, což zároveň umožnilo přistupovat k zadání bez nostalgie a sentimentu. Prvotním úkolem architekta bylo především znovu objevit tektoniku původní stavby, obalené náhodnými přístavbami. Strukturovaný sokl na nově zateplené fasádě dnes pomáhá rozlišit jednotlivé části původního celku.
Po důkladném očištění útrob továrny bylo nutné její haly uzpůsobit novým potřebám. Každý z prostorů vyžadoval svůj osobitý charakter, který by pomohl odlišit jednotlivé části prodejny v jinak přísně monotónních a opakujících se halách. Nové funkce jsou do jednotlivých prostorů vkládány pomocí pečlivě navržených vestaveb, které vždy jediným krokem řeší prostorové, utilitární i estetické požadavky. Vytváří zde novou vrstvu, sjednocenou surovým materiálem a strohou barevností. Současný design na pozadí autentických konstrukcí Vindyšovy továrny. Projekt byl v roce 2020 nominován na Českou cenu za architekturu.

  • Období realizace proměny: červenec 2018 – listopad 2019
  • Iniciátor proměny: Ski a Bike Centrum Radotín s.r.o.
  • Investor: Ski a Bike Centrum Radotín s.r.o.
  • Projektant: VLLNNA s.r.o.; Ing. arch. Petr Šindelář; Ing. arch. Martin Duba
  • Autor fotografií: Václav Novák – www.vaclavnovak.com

Webové stránky proměny Ing. arch Martin DubaVindyšova továrna

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy