header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Dřevěnou polygonální stodolu přiléhající k hospodářské usedlosti v Trstěnici čp. 41 vystavěl Lukáš Beneš, zvaný Žrout, který na statku hospodařil v letech 1651–1679. Na základě výzkumu byla stavba datována k roku 1663. Žroutova stodola je nejstarší prokázanou stojící polygonální stodolou v ČR. Spolu s usedlostí tvoří funkční hospodářský celek. V minulosti probíhala údržba stodoly neodborně, původní šindelovou krytinu nahradila lepenka. Úprava sice splnila účel – prodloužila životnost stavby, ale působením počasí a nedostatečnou údržbou se dřevěná část stodoly propadla.
Finanční prostředky na rekonstrukci polygonální stodoly zajistila obec Trstěnice, odborný dohled Institut lidového kulturního dědictví, z.s. Po odstranění propadlé části stavby byly shnilé součásti nahrazeny novou vazbou a původní, šindelovou krytinou. Nové dřevěné trámy byly ručně vytesány z kulatiny v rámci dobrovolnického workshopu „Setkání tesařů“. Použité dřevo pochází z regionálních lesů. Spojením sil obce Trstěnice a Institutu lidového kulturního dědictví se podařilo vytvořit projektovou dokumentaci a obnovit unikátní stavbu.
Rekonstruovaná Žroutova stodola tvoří jedno ze zastavení poznávací stezky procházející obcí Trstěnice. Je volně přístupná návštěvníkům díky nově vybudované pěšině vedoucí po okraji zahrady usedlosti čp. 41. Stodola slouží k uskladnění dobových hospodářských nástrojů. Ty se využívají při letní slavnosti zvané „Trstěnické dožínky“, aby mohly být zájemcům připomenuty tradiční zemědělské práce. Rekonstrukcí stodoly nebyl narušen okolní ráz krajiny ani funkčnost hospodářského celku.

Období realizace proměny: únor–srpen 2019
Iniciátor proměny: Bc. Roman Kmošek, starosta
Investor: Obec Trstěnice
Další partneři realizace proměny: Institut lidového kulturního dědictví, z.s.
Projektant: Ing. arch. Vojtěch Kmošek
Realizační firma: Tesaři Osík s.r.o.; Martin Odehnal – Odehnal a syn, Proseč

Webové stránky proměny obec Trstěnice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy